Skip to main content

Požehnané Vánoce přejí salesiáni

By 24. 12. 2020Novinky, Top

Letošní rok byl obzvlášť náročný, ale také bohatý na výzvy. Snad každý z nás stál před výzvou hledat nové cesty, výzvou pomáhat, výzvou něčeho se zříct, výzvou odevzdat se Pánu do rukou.

Byly a stále to jsou velké výzvy, ale nejste na ně sami. Jsme tu s vámi, mezi vámi, společně s Pánem. Jsme ve farnostech, ve střediscích mládeže, v komunitách, v terénu, ale také na studiích v Itálii, v Jeruzalémě, na misiích v Mongolsku a v dalších koutech světa. Spojili jsme se v krátkém videohovoru, abychom vám popřáli požehnané Vánoce a výsledkem je přiložené video.

Děkujeme Vám za veškerou podporu, kterou jsme letos potřebovali více než kdy jindy. Přejeme Vám radost ze Života, z narození Spasitele, ať se narodí i ve Vašich srdcích.

Salesiáni