Skip to main content
Don Bosco byl nejen velkým ctitelem Panny Marie, ale také skvělým učitelem mariánské úcty. Za jeho života se říkalo, že mu byla mariánská úcta dána do vínku spolu s mateřským mlékem.

Don Bosco v roce 1880

Večer 25. února 1835, v den, kdy na sebe jako bohoslovec bral Jan Bosco kleriku, mu řekla jeho maminka Markéta: „Milý Jeníku, když jsi přišel na svět, zasvětila jsem tě Panně Marii. Když jsi začal studia v Chieri, odevzdávala jsem tě nebeské Matce, a až se jednou staneš knězem, doporučuj ostatním úctu k Panně Marii.“

Don Bosco zůstala věrný této radě své matky. Vyrůstal v mariánské škole, jak mu to bylo zaslíbeno ve snu v devíti letech: „Dám ti učitelku a ona tě naučí každé pravdě.“

Mariánská úcta Dona Boska prošla několika etapami. Své poslání mezi opuštěnými chlapci zahájil v Pinardiho kůlně. Jakmile z ní vyrobil malou kapli, umístil tam darovanou sochu Panny Marie Těšitelky, patronky Turína. Socha se zachovala dodnes, nachází se v kapli Vzkříšení na pravé straně. Don Bosco znal Těšitelku dobře ze svých studií v konviktu a tuto úctu si vzal s sebou i na Valdocco.

Když pak jeho dílo rostlo a běhalo kolem něj množství hochů, začal se více obracet k Panně Marii Neposkvrněné. Svou roli hrály také historické okolnosti. Bylo to v době, kdy se připravovalo vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí papežem Piem IX. (8. 12. 1854). Don Bosco pozorně sledoval tyto události a vedl k tomu i své chlapce. Den vyhlášení dogmatu byl velkou slavností i v Turíně. Na Valdoccu v kostele sv. Františka Saleského byl postaven a vyzdoben oltář Neposkvrněné – zdobil ho také Dominik Savio. Tehdy také vznikla Družina Neposkvrněné.

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů v Turíně v roce 1931 před plánovanou přestavbou

Když byla schválena salesiánská kongregace, Don Bosco rozšířil svou činnost na všechny věřící a začal šířit úctu k Panně Marii Pomocnici křesťanů. Tento mariánský titul byl znám z Loretánských litanií, ale Don Bosco mu dal novou náplň a lesk. Pannu Marii je třeba vzývat v boji mezi dobrem a zlem, zvláště v těžkých časech. Výrazem této úcty se stala stavba baziliky P. M. Pomocnice v Turíně na Valdoccu. Don Bosco říkal, že nikoli on, ale „Panna Maria si vystavěla chrám. Každá cihla v tomto chrámu je milostivým zásahem Pomocnice“.

Dalším živým pomníkem úcty k Panně Marii Pomocnici bylo založení kongregace Dcer Marie Pomocnice, salesiánského institutu řeholních sester, které se od počátku věnují práci s dívkami a mladými ženami.

Don Bosco o mariánské úctě často psal, kázal a prostřednictvím Panny Marie vykonal také mnoho zázraků, především když v Itálii, Francii a ve Španělsku sbíral prostředky na stavbu chrámů v Turíně a později v Římě (Sacro Cuore). Svým misionářům, které posílal do Latinské Ameriky, zdůrazňoval: „Šiřte úctu k Panně Marii Pomocnici křesťanů a uvidíte, co jsou to zázraky.“

Andrej Pauliny SDB

Převzato z Don Bosco Dnes 3/2020