Skip to main content

Po boku Dona Boska šla za Pánem

By 13. 5. 2020Novinky, Top
Dnes má svátek zakladatelka kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, souputnice Dona Boska ve věci spásy mládeže, v jejím případě té dívčí, Marie Dominika Mazzarellová (1837–1881).

Narodila se v době, kdy ženy a dívky neměly na růžích ustláno a kdy dívky a chlapci byli vychováváni odděleně. Dívky se už od dětství musely starat o domácnost a své sourozence. Vyrůstaly přitom v nepředstavitelné chudobě. Společným jmenovatelem tehdejšího italského, respektive piemontského venkova byla katolická zbožnost, kterou někteří vynikající faráři dokázali probouzet také v mladých lidech svých farností (v případě Dona Boska don Calosso, v případě Marie Dominiky don Pestarino). Právě farář v Mornese, které bylo ve stejné oblasti jako Don Boskovo rodiště Becchi, dal vzniknout ve své farnosti z místních dívek družině Neposkvrněné Panny Marie, z níž se později vyloupla základní buňka budoucí kongregace salesiánek.

Jedna epizoda ze života Marie Dominiky nápadně připomíná dnešní čas. Bylo to roku 1860, kdy mezi sebou válčili Francouzi a Piemonťané o piemontská území a v bitvě u Solferina padlo tehdy na 30 tisíc vojáků. Brzy se začala po Piemontě šířit tyfová epidemie. Morneský farář Pestarino podněcoval dívky z mariánské družiny, aby se staraly o nemocné a Marie Dominika se přitom nakazila. Byla skutečně na smrt nemocná a přijala svátosti umírajících. V její rodině vyčítali donu Pestarinovi, že ji vystavil nákaze, ale Marie Dominika ho bránila s tím, že se „přiblížila mučednické smrti pro Pána“. Nakonec se uzdravila za pět minut dvanáct a dlouho ještě procházela rekonvalescencí.

Později se setkala s Donem Boskem, který měl čich na zbožné a aktivní duše a v Marii Dominice poznal ženu, o kterou by mohl opřít ženskou větev salesiánské kongregace. Vedle Dona Boska zkrátka vyrůstali světci, setkání s ním podnítilo spoustu duší k obrácení a k životu zasvěcenému Pánu.

Děkujeme dnes za svatou Marii Dominiku Mazzarellovou a sestrám salesiánkám přejeme hojnost darů Ducha svatého i řeholních povolání.

Salesiáni