Po boku Dona Boska šla za Pánem

By 13. 5. 2020 Novinky, Top
Dnes má svátek zakladatelka kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, souputnice Dona Boska ve věci spásy mládeže, v jejím případě té dívčí, Marie Dominika Mazzarellová (1837–1881).

Narodila se v době, kdy ženy a dívky neměly na růžích ustláno a kdy dívky a chlapci byli vychováváni odděleně. Dívky se už od dětství musely starat o domácnost a své sourozence. Vyrůstaly přitom v nepředstavitelné chudobě. Společným jmenovatelem tehdejšího italského, respektive piemontského venkova byla katolická zbožnost, kterou někteří vynikající faráři dokázali probouzet také v mladých lidech svých farností (v případě Dona Boska don Calosso, v případě Marie Dominiky don Pestarino). Právě farář v Mornese, které bylo ve stejné oblasti jako Don Boskovo rodiště Becchi, dal vzniknout ve své farnosti z místních dívek družině Neposkvrněné Panny Marie, z níž se později vyloupla základní buňka budoucí kongregace salesiánek.

Jedna epizoda ze života Marie Dominiky nápadně připomíná dnešní čas. Bylo to roku 1860, kdy mezi sebou válčili Francouzi a Piemonťané o piemontská území a v bitvě u Solferina padlo tehdy na 30 tisíc vojáků. Brzy se začala po Piemontě šířit tyfová epidemie. Morneský farář Pestarino podněcoval dívky z mariánské družiny, aby se staraly o nemocné a Marie Dominika se přitom nakazila. Byla skutečně na smrt nemocná a přijala svátosti umírajících. V její rodině vyčítali donu Pestarinovi, že ji vystavil nákaze, ale Marie Dominika ho bránila s tím, že se „přiblížila mučednické smrti pro Pána“. Nakonec se uzdravila za pět minut dvanáct a dlouho ještě procházela rekonvalescencí.

Později se setkala s Donem Boskem, který měl čich na zbožné a aktivní duše a v Marii Dominice poznal ženu, o kterou by mohl opřít ženskou větev salesiánské kongregace. Vedle Dona Boska zkrátka vyrůstali světci, setkání s ním podnítilo spoustu duší k obrácení a k životu zasvěcenému Pánu.

Děkujeme dnes za svatou Marii Dominiku Mazzarellovou a sestrám salesiánkám přejeme hojnost darů Ducha svatého i řeholních povolání.

Salesiáni