Skip to main content

Personální změny v salesiánské provincii k novému školnímu roku

By 20. 9. 202021 září, 2020Novinky, Top
Každý rok dochází u salesiánů k personálním změnám. Když nepočítáme ty, které zařídí Hospodin odvoláním nějakého salesiána na věčnost, tak ty ostatní se dějí většinou k 1. září. Důvody k tomu, že někteří salesiáni mění místo působení nebo dostávají nové poslání, jsou různé. Například někomu vyprší doba, na kterou byl v daném místě nebo službě ustanoven, jindy je to ze zdravotních nebo organizačních důvodů. V salesiánském žargonu se ustálil výraz, že salesián dostává od provinciála list poslušnosti. Většinou se tak děje při společném shromáždění salesiánů kolem svátku Panny Marie Pomocnice. Letos to bylo 25. května, kdy i nový provinciál podepsal svůj „povolávací list do služby“. Další změny, které v provincii proběhly k začátku školního roku 2020/2021, jsou zde:

 • Lubomír Laža odešel z Plzně do Zlína, kde bude působit v Salesiánském klubu a ve farnosti.
 • P. Antonín Pražan se přestěhoval z Prostějova do Zlína, aby tam posílil farní pastoraci.
 • P. Petr Vaculík se po skončení služby provinciála přesunul do Zlína, kde má na starost přednoviciát – rozlišování a doprovázení těch, kdo uvažují o salesiánském povolání.
 • P. Pavel Ženíšek z Prahy-Kobylis odjel do Říma, aby zde jako člen misijního týmu salesiánské kongregace koordinoval dobrovolnickou službu ve světě.
 • P. Jan Fojtů přešel ze Zlína do Prahy-Kobylis, aby se zapojil do práce ve středisku mládeže.
 • P. Jaroslav Fogl se vrátil z Bulharska do Česka, aby v Praze-Kobylisích převzal vedení Salesiánské asociaci dona Boska (SADBA) a stal se delegátem pro misie.
 • P. Petr Boštík se přemístil ze Zlína do Prahy-Kobylis, kde přijal službu delegáta pro formaci.
 • P. Petr Košák se z noviciátu v Popradu přesunul do Prahy-Kobylis, aby zde sloužil jako delegát pro Salesiánskou rodinu a jako farní vikář.
 • Jan Pomikálek přešel z Prahy-Kobylis do Plzně, kde slouží ve středisku mládeže.
 • P. Karel Doležel byl z Moravských Budějovic přiřazen do komunity Brno-Žabovřesky, aby vypomáhal řádu Milosrdných sester na Grohově ulici v Brně.
 • P. Ladislav Hubáček byl z Moravských Budějovic přiřazen do Prostějova, aby sloužil ve farní pastoraci.

Po více než 30 letech salesiáni opustili Moravské Budějovice

Po dohodě s Brněnským biskupstvím bylo rozhodnuto, že salesiáni předají diecézi farnost Moravské Budějovice a některé další přilehlé, které spravovala salesiánská komunita. Tento krok byl dlouhodobě plánovaný a odpovídá jednak skutečnosti, že nás salesiánů ubývá, a jednak tomu, že systematicky opouštíme místa, kde je pouze farní pastorace.

O prázdninách,  v neděli 12. července 2020, sloužil v Budějovickém kostele sv. Jiljí dopolední mše svaté provinciál P. Martin Hobza. Při nich poděkoval všem farníkům za dlouholetou spolupráci a obětavou službu, kterou spolu se salesiány konali. Poděkoval také všem salesiánům, kteří zde v průběhu času působili. Byli to: Michael Martinek, Michael Jelínek, Tomáš Mareš, Ondřej Matula, Leo Červenka, Ladislav Hubáček, Václav Hurník, Petr Piler, Jiří Veselý, Pavel Krejčí, Karel Doležel, Ladislav Kozubík, František Pospíšil a Antonín Dvořák.

Zároveň požádal za odpuštění případných pohoršení nebo zranění, která salesiáni během svého působení mohli způsobit. Na závěr vyjádřil naději, že salesiánský duch a rodinný styl, který byl vlastní Donu Boskovi, bude ve farnosti dál žít.

Salesiáni