Skip to main content

Památka salesiána a mučedníka Josefa Kowalského

By 29. 5. 2020Novinky, Top

Dnes si připomínáme památku polského mučedníka Josefa Kowalského, kterého nacisté zabili v roce 1942 v Osvětimi. Papež Jan Pavel II. ho prohlásil za blahoslaveného v roce 1999 spolu s dalšími 108 polskými mučedníky.

Josef Kowalski se narodil v roce 1911. Studoval na salesiánském gymnáziu v Osvětimi. Jak rostl, čím dál tím více si všímal salesiánského charismatu, principů a oblíbil si je. V šestnácti letech byl přijat do salesiánského noviciátu. Když byl mladý, vedl si deník, ve kterém často oslovoval Pannu Marii a Ježíše. Nabídl mu své srdce a svou víru až do konce života.

V osmadvaceti letech, rok před válkou, byl Josef vysvěcen na kněze. Stal se provinciálním sekretářem, ale také se věnoval mladým, vedl jejich pěvecký sbor a zajímal se o jejich problémy v Polsku okupovaném nacisty.

V květnu 1941 Josefa a dalších jedenáct salesiánů odvleklo gestapo ze salesiánského domu v Krakově. Nejdřív byli ve vězení, ale o měsíc později je deportovali do koncentračního tábora v Osvětimi, který byl jen zhruba dva kilometry od oratoře, kde vyrůstal.

Pobyt v Osvětimi snášel statečně a také se snažil tento život ulehčit ostatním. Tajně zpovídal, sloužil bohoslužby, mluvil s lidmi o Bohu, i o Donu Boskovi, zkrátka povzbuzoval ostatní, aby na tomto strašném místě společně přežili. Jednoho dne ho ale dozorci přistihli s růžencem a surově ho zbili. Josef zemřel mučednickou smrtí 13. června 1942, když ho hodili do stoky. Později zemřeli i další salesiáni, kteří tehdy měli kolem dvaceti let.

Papež Jan Pavel II. prohlásil Josefa Kowalského za blahoslaveného 13. ledna 1999 spolu se 108 polskými mučedníky, kteří zahynuli jako mučedníci nacismu během druhé světové války.

Z osobních zápisků (1930–1940):

Musím být svatým salesiánem, jako byl svatý můj otec Don Bosco. Dobrý Ježíši, dej mi vytrvalou, pevnou a silnou vůli, abych obstál ve svých svatých předsevzetích a dosáhl svého nejvyššího ideálu, svatosti, jak jsem si umínil. Mohu a musím se stát svatým. „In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.“ (Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.) Můj Ježíši, pomoz mi svou svatou milostí, protože bez Tebe nemohu dělat nic, ale vše mohu v tobě, který mi dáváš sílu.

Z dopisu rodičům (1941):

Buďte v pokoji, jsem v rukou Božích. (…) Chci vás ujistit, že na každém kroku vnímám Boží moc. Přes to, co se děje, jsem šťastný a naprosto klidný; jsem přesvědčen, že ať se nacházím kdekoli a ať se mi přihodí cokoli, vše se stane z Boží otcovské prozřetelnosti, která bdí nade všemi národy a nad každým člověkem.

Salesiáni