Skip to main content

Ohlédnutí za provinciální kapitulou 2024

By 7. 6. 202421 června, 2024Fotogalerie, Novinky, Provincie, Slider, Top

Kapitula české salesiánské provincie se koná pravidelně jednou za tři roky. Letošní setkání delegátů (3. až 6. června ve Fryštáku) pod heslem Zapálení pro Ježíše Krista a oddaní mladým lidem se odehrálo o rok dříve kvůli nečekanému jmenování hlavního představeného Á. F. Artima kardinálem, jehož nástupce zvolí nastávající generální kapitula.

Za posledních třicet let to byla nejkratší kapitula, která měla ovšem svou předehru v komunitách, a svým průběhem se podobala synodálnímu procesu, který běží v celé církvi. Po celý rok před kapitulou jsme totiž mezi spolubratry na jednotlivých místech diskutovali o tématech, která jsme teď shrnuli a odhlasovali v kapitulním plénu: mladí lidé sdílející náš život v komunitách; návrhy dílčích organizačních reforem pro celou kongregaci; projekt Evropa i pro ČR; stárnoucí spolubratři a spolubratři se zdravotními omezeními; výzvy k pastoraci a evangelizaci mládeže; volba delegáta za provincii na generální kapitulu 2025 v Turíně.

Provinciální kapitule předcházelo setkání spolubratří v Pardubicích, kde si mohli prohlédnout zrekonstruované salesiánské centrum.

Zde je několik faktických dat o české salesiánské provincii: 

V současné době zřizujeme nebo personálně zajišťujeme 17 středisek mládeže, přičemž 10 salesiánů v nich pracuje ve vedoucích pozicích, Vyšší odbornou školu (Jabok), nakladatelství Portál, internát v Kroměříži, 17 farností, dobrovolnickou organizaci SADBA. Kromě toho jsme zapojeni v dalších zařízeních, např.: TV Noe, TF JU, PF MUNI, vězení, diecéze, neziskovky, věnujeme se ostatním složkám salesiánské rodiny, někteří salesiáni jsou činní v různých mediálních oblastech. Ve většině velkých středisek mládeže a na škole Jabok jsme předali roli ředitelů laickým pracovníkům.

Stále úžeji spolupracujeme v našich dílech s laiky. To nás vede k promýšlení budoucnosti našich klíčových děl i k systematickému přemýšlení o kontinuitě charismatu Dona Boska na jednotlivých místech.

Letošní provinciální kapitula nebyla „rozhodovací“ nebo „řešící“, ale spíš „výhledová“ v tom smyslu, že jsme otevřeli prostor pro zatím dílčí změny: jednoznačně jsme podpořili „projekt Evropa“, tj. přizvání salesiánů z jiných zemí, které ještě mají misijní potenciál, do Česka. Tento projekt významně oživil stárnoucí provincie např. ve Slovinsku nebo před časem v Maďarsku, ale také v řadě zemí západní Evropy. Do komunit chceme vědoměji přizvat mladé lidi a dobrovolníky, aby se podíleli na našem způsobu života. Nezapomínáme na stárnoucí spolubratry a jejich místo v našich komunitách, protože výhledově nás bude ve věku 75+ stále více. Za provincii pojede na generální kapitulu 2025 provinciál P. Martin Hobza a zvolený delegát P. Libor Všetula. 

Zdeněk Jančařík

Foto: archiv SDB