Skip to main content

Se Staříčkem na Hostýnek

By 30. 9. 20223 října, 2022Ignác Stuchlý, Novinky, Reportáže, Top

Letošní Staříčkova pěší pouť se opět vydařila. Jako každý rok, chystali jsme se 28. září na svátek sv. Václava na cestu z Fryštáku na Hostýn a zpět. Na ten letošní rok navíc připadalo i výročí 95 let od příchodu salesiánů na Moravu. I přes četná varování, že počasí nebude lákavé, ba bude deštivé, se nás z Fryštáku vypravilo jedenáct a další poutníci se postupně cestou přidávali.

Na začátku pouti jsme zavítali ke Staříčkovi a Mons. Štanclovi na hřbitov, kde jsme si připomněli vzpomínku Mons. Štancla na příchod salesiánů do Fryštáku, jak ji zaznamenal don Oldřich Med v Životopisných pamětech P. Ignáce Stuchlého. Po modlitbě za zdar pouti jsme vyrazili svižným tempem na Hostýn – tradiční cestou, kterou chodíval i Staříček, když na Hostýně vykonával zpovědnickou službu: přes Lukoveček, Rusavu a nahoru na Grapy. Výhledy byly dokonalé, počasí slunečné, jen lehce větrno. Trošku předběhnu, když vám prozradím, že počasí se poněkud změnilo cestou zpět na Rusavu, kdy fičel ledový vítr, který téměř vyvracel stromy – trochu dramatu neuškodí. Nicméně do Fryštáku jsme dorazili pod temným mračnem bez jediné kapky deště.

Mše svatá na sv. Hostýně začínala v 11.15 a letos jsme dorazili s více jak půlhodinovým předstihem. Hlavním celebrantem byl salesián P. Petr Kopřiva a spolu s ním se u obětního stolu sešli spolubratři salesiáni (abecedně) Žanek Blaha, Pavel Caha, Jožka Klinkovský, Petr Vaculík a jáhen Josef Pospíšilík. Slavnostní atmosféru podtrhovalo deset ministrantů ze Zlína. Petr Kopřiva krásně spojil slavnost sv. Václava s příchodem salesiánů do Českých zemí a hovořil o heroické povaze našeho dona Stuchlého. Na závěr zahřměl Svatováclavský chorál. V bazilice byla tentokrát takřka hlava na hlavě: spolubratři kněží a koadjutoři, salesiáni spolupracovníci, zástupci z řad Starých pák, sympatizanti salesiánského díla, fryštáčtí farníci a milovníci Hostýna. Za salesiánskou rodinu děkujeme všem za účast.

Pavla Jungmannová