Skip to main content

Nový tým vedení provincie jednal ve Fryštáku

By 27. 8. 2020Novinky, Top

Od neděle do středy (23. – 26. 8.) hostil Fryšták setkání členů provinciální rady a delegátů. Je to už tradiční akce, kdy se na konci prázdnin sejde tým vedení provincie, aby sladil noty a prožil spolu kromě samotných jednání i neformální chvíle.

Letos tým doznal podstatných změn, protože před několika týdny byl nově jmenován provinciál a několik členů provinciální rady. Tato obměna byla poznat i na atmosféře samotného jednání a aktivitách, které vyplňovaly volné chvíle.

Už v neděli se sešla samotná provinciální rada tvořená jmenovanými salesiány, kteří by měli svým věkem a funkcemi reprezentovat celou provincii. Provinciální rada je nejbližším poradním týmem provinciála a v některých situacích také rozhoduje o nejdůležitějších otázkách fungování salesiánské provincie. V pondělí se pak připojili také delegáti jednotlivých oblastí, kteří v provinciální radě nejsou.

Na programu několikadenního jednání byly hlavně prezentace jednotlivých sektorů s diskusí o důležitých tématech a vizích a také naslouchání pohledům jednotlivých členů a provinciála. Podstatnou součást setkání tvořil také sport. Kromě tenisu a nohejbalu se uskutečnil (historicky poprvé) také večerní volejbalový zápas, kterého se zúčastnili všichni členové vedení provincie.

Velké poděkování patří bratřím z Fryštáku, kteří se postarali o výborné zázemí a přispěli tak k výborné atmosféře celého setkání.

 

Tým vedení provincie:

Martin Hobza – provinciál
Vojtěch Sivek – vikář a delegát pro pastoraci
Michal Svoboda – ekonom
Petr Boštík – delegát pro formaci
Petr Košák – delegát pro salesiánskou rodinu
Libor Všetula – delegát pro sociální komunikaci
Jiří Baláš – člen provinciální rady
Michal Kaplánek – člen provinciální rady
Jan Blaha – člen provinciální rady
Petr Kalas – člen provinciální rady
Pavel Liškutín – provinciální sekretář

Libor Všetula