Skip to main content

Nový salesiánský kostel v Mongolsku

By 1. 11. 2020Novinky, Top

P. Jaroslav Vracovský je od roku 2016 misionářem v Mongolsku. Od začátku loňského roku tam má nové poslaní, vypomáhá ve venkovské farnosti Šovó, vzdálené 30 km od hlavního města Ulánbátaru. Salesiáni zde nyní dokončili stavbu nového kostela a čekají na jeho vysvěcení. Na záběry ze stavby kostela se můžete podívat v přiloženém videu.

Salesiánům byla svěřena farnost Šovó v roce 2016. Kromě českého salesiána v ní působí také P. Mário Gaspar dos Santos, salesián z Timoru. V posledních letech se 76 farníků zavázalo k vytvoření vhodného místa pro bohoslužby. Nyní konečně mají nový kostel, jehož vybudování nebylo snadné, protože místní lidé si nemohli dovolit postavit kostel z vlastních prostředků.

Vlevo salesián P. Jaroslav Vracovský s rodinou z farnosti slaví svátek Cagán sar

Farnost není jen místem modlitby nebo katecheze – je zde také oratoř pro místní děti a mládež. Katolická komunita Šovó také dává místním možnost čerpat pitnou vodu a použít sprchu. Farnost je tedy otevřená a slouží všem lidem v této oblasti.

Nejsilnější vyjádření vděčnosti za tento nový kostel, který je nyní téměř dokončený, přichází od jednoho z nejstarších členů farnosti: „Můj Bože, chválím tě za náš nový krásný kostel. Brzy přijde náš biskup a požehná ho a stane se skutečným kostelem, kde budeme naslouchat Božímu slovu, učit se z něho a šířit jej do celého světa.“

Za salesiány poděkoval všem dobrodincům P. Paul Leung, delegát pro Mongolsko. „Drazí přátelé, za to, že naše stavba nového kostela je dokončená, vděčíme všem dárcům. Věříme, že i v budoucnu nás budete podporovat, tak jak to děláte od začátku. Ať vám všem Bůh žehná!“ napsal. Farníci, kteří se nyní modlí za příchod nových misionářů do Mongolska, byli také radostní a vděční.

Více o působení P. Jaroslava Vracovského v Mongolsku si můžete přečíst v jeho dopisech. Všech 19 dopisů najdete na této stránce. Nejvíce o farnosti Šovó se dozvíte v 16. dopisu z Mongolska: Obyčejný život mezi 2 největšími svátky (duben 2019) a v 18. dopisu z Mongolska: Ve znamení očekávání (prosinec 2019)

Jan Kvapil

Salesiánská informační agentura ANS