Skip to main content

Novéna k Donu Boskovi

By 29. 1. 20211 února, 2021Novinky, Top
Na konci ledna oslavíme svátek sv. Jana Boska. Předcházejících devět dní chceme využít k přípravě na tuto slavnost a i vás zveme k novéně k Donu Boskovi. Každý den zde najdete jeden výrok zakladatele salesiánského díla, krátkou modlitbu a audio příběh ze života dnešních mladých lidí a zkušeností kněze G. Boyle z knihy Kérky na srdci. (Praha, Paulínky. 2020), které načetly sestry salesiánky.

9. den novény – sobota 30. ledna 2021

„Učitel, kterého je vidět jen za katedrou, je pouhým učitelem a nic víc. Ale když si jde s hochy o přestávce hrát, stává se jejich bratrem.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, svěřil jsi Donu Boskovi výchovu mladých lidí. Na jeho přímluvu tě prosíme za spásu všech těch, které nám s důvěrou svěřuješ. Amen.

8. den novény – pátek 29. ledna 2021

„Aby mladí nebyli jen milováni, ale aby sami poznali, že jsou milováni.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, daroval jsi Donu Boskovi velkou úctu k Eucharistii. Prosíme tě, pomáhej nám, abychom citlivým způsobem vedli mladé lidi k tobě. Amen.

7. den novény – čtvrtek 28. leden 2021

„Kdo ví, že je milován, miluje.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, Don Bosco se zcela svěřoval pod ochranu Panny Marie. Na její přímluvu nám pomáhej, abychom z celého srdce milovali všechny, se kterými se setkáváme. Amen.

6. den novény – středa 27. leden 2021

„Mějte rádi, co se líbí hochům a oni budou mít rádi to, co se líbí vám.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, daroval jsi Donu Boskovi vnímavé srdce, které dokázala milovat to, co se líbí mladým lidem. Prosíme tě, pomoz i nám, abychom byli vnímaví a otevření pro dnešního mladého člověka. Amen.

5. den novény – úterý 26. ledna 2021

„Přeji si jen jedno, abych vás viděl šťastné zde i na věčnosti.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, Don Bosco obětoval svůj život, všechny svoje energie za to, aby mladí lidé dosáhli věčného štěstí u tebe. Prosíme tě, dej i nám, abychom podle jeho příkladu dokázali darovat náš život těm, se kterými se setkáváme. Amen.

4. den novény – pondělí 25. ledna 2021

„Výchova spočívá ve dvou věcech: být neustále laskavý a mít stále otevřenou kapli, kde by bylo velice snadné se vyzpovídat a přijímat.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, Don Bosco vyzařoval v každém vztahu velkou laskavost a vedl všechny lidi do Tvé blízkosti. Prosíme tě, pomoz nám, abychom za všech okolností svým životem ukazovali na tebe. Amen.

3. den novény – neděle 24. ledna 2021

„Pojď, já ti budu otcem.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, Don Bosco byl chlapcům milujícím otcem a dobrým učitelem. Pomáhej nám, abych se spoléhali především na tebe a využívali ve službě mladým všech darů a schopností, které jsi nám daroval. Amen.

2. den novény – sobota 23. ledna 2021

„Slíbil jsem, že až do posledního dechu budu žít pro své chudé chlapce.“ Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, obdařil jsi svého služebníka Dona Boska velkou horlivostí a nadšením pro spásu mladých lidí. Pomoz nám, abychom bez únavy a s nasazením sloužili každému člověku, kterého potkáváme. Amen.

1. den novény – pátek 22. ledna 2021

„Výchova je záležitostí srdce a jenom Bůh je jeho Pánem a my ničeho nedosáhneme, pokud nás Bůh nevyučí tomuto umění a nedá nám do rukou klíče“. Don Bosco

Modlitba: Dobrý Bože, daroval jsi Donu Boskovi velké a milosrdné srdce otce. Prosíme tě, abychom přijímali každého mladého člověka s láskou, vlídností a soucitem. Amen.

Salesiánky FMA