Skip to main content

Nová vitráž Vzkříšení a 30 let práce s mladými v Ostravě

By 2. 10. 2020Novinky, Top

Již 30 let kráčíme s mladými ke Vzkříšenému

Letos 8. prosince 2020 oslavíme 30 let od obnovení činnosti, kdy se po nezbytné základní rekonstrukci po užívání objektu armádou opět otevřel kostel sv. Josefa a dům. Za uplynulou dobu salesiánské dílo opět rozkvetlo a mnoho dobrého se podařilo vykonat. Na podzim se jistě budeme s vděčností Bohu a všem našim spolupracovníkům více ohlížet zpět. Rozkvět je patrný i z ulice na fasádě domu. V letech 2006–2008 se na domě vyměnila okna, mříže po armádě se již nevrátily zpět. V dalším období byla opravena a nabarvena potupně celá fasáda počínaje kostelem v roce 2008 a konče přední stranou do ulice v roce 2012, na které záhy přibyly nápisy SALESIÁNI a DON BOSCO, dále zavlála na stožáru salesiánská vlajka, na fasádě pod okny byly v létě 2016 zdařile realizovány krásné graffiti (malby spreji), které vyjadřují, co je naším posláním a jaká je naše činnost. Letos chceme design domu dokončit a završit.

Aktuální podoba fasády střediska s vizualizací vitráže Vzkříšení

Vrcholem a současně i duchovním základem našeho díla a i celého našeho života je Ježíšova smrt a jeho vzkříšení, které především o Velikonocích slavíme. Motiv vzkříšení bude ztvárněn v centrálním okně nad hlavním vstupem do domu formou malované vitráže. V 34. článku salesiánských stanov čteme: „Kráčíme spolu s mladými lidmi, abychom je přivedli k osobě vzkříšeného Pána, aby v něm objevili nejvyšší smysl vlastního života a vyrůstali jako noví lidé.“ Okno nad vstupem do domu můžeme tedy vnímat tak, že dům s naší činností je cestou ke Kristu.

Okno o rozměru 8 x 2 m má strukturu těžní věže, což může vyjadřovat i to, že Kristus vychází z temného hrobu ven na světlo jako vítěz. To je důvod naší radostné víry. Radost a víra jsou také hodnoty na graffiti, které s oknem bezprostředně sousedí prostorově, barevně a myšlenkově. V okně nalezneme i další barvy, které se objevují na ostatních graffiti a také další, symbolicky zobrazené hodnoty: laskavost a přátelství, rodina a služba. Vše určitým způsoben souvisí se Vzkříšením.

Autorem návrhu obrazu Vzkříšení, který jsme také použili na letošní velikonoční přání, je Marie Koplová z Ostravy, realizace vitráže se ujala dílna Zdeňky Čermákové z Prahy.

Sbírka na vitráž Vzkříšení

Chceme, aby vitráž okna byla 8. prosince 2020 slavnostně požehnána. Moc Vás tedy prosíme o finanční dary na realizaci tohoto výjimečného uměleckého díla, které bude i pro kolemjdoucí znamením víry a naděje, která, jak napsal Václav Havel, není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne. Věříme, že děláme v domě právě věci, které mají smysl a zvlášť z důvodu, že je chceme dělat se Vzkříšeným a na cestě k němu.

Rozpočet na realizaci vitráže, opravy a úpravy rámu, přidání třetího vnitřního skla a osvětlení je cca 350 tis. Kč. Z této částky uhradí salesiáni ze svých příjmů 140 tisíc korun. Od února je již vybráno ze sbírek a od jednotlivých dárců celkem 71 760,- Kč. Do cílové částky zbývá ještě sesbírat 139 tisíc korun. Dary posílejte, prosím na účet 2501349963/2010 pod VS: 0812. Děkujeme.

Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu, ať už to je modlitba, různá forma osobního zapojení a nasazení, finanční a materiální pomoc.

P. Jiří Caha, ředitel ostravské komunity salesiánů