Skip to main content

Nová hlavní rada byla zvolena

By 17. 3. 2020Novinky, Top

28. generální kapitula pod tlakem zhoršující se situace kolem šíření nákazy virem koronaviru v Itálii uspíšila o týden volbu hlavního představeného a jeho rady na období 2020 až 2026.

Delegáti české provincie s hlavním představeným donem Ángelem F. Artime krátce po jeho znovuzvolení

V pondělí 9. března začal proces rozlišování. Hlavní představený rozhodl, že generální kapitula skončí v sobotu 14. března ranní mší svatou. Pomalý až zdlouhavý proces rozlišování a jednání se zrychlil na nejvyšší možnou míru. Jak už jsme informovali zde, ve středu 11. března 2020 byl hned v prvním kole znovu zvolen hlavním představeným don Ángel Fernández Artime.

Na dalších šest roků bude vikářem hlavního představeného salesiánů don Stefano Martoglio. Narodil se 30. listopadu 1965 v Turíně. Do noviciátu vstoupil v roce 1984 v Pinerole a 8. září složil v bazilice Panny Marie Pomocnice v Turíně první sliby. Věčné sliby složil v roce 1992 a v roce 1994 přijal kněžské svěcení. Působil v Pinerolo, v Turíně na Valdocco, v roce 2004 se stal ředitelem mateřského domu salesiánů na Valdocco. V roce 2008 byl jmenován za představeného turínské salesiánské provincie. Na předchozí generální kapitule byl zvolen za hlavního poradce pro region Středomoří.

„Hlavní rada spolupracuje s hlavním představeným na animaci a vedení kongregace. Její úlohou je rozpoznávat a promýšlet problémy, které se týkají prospěchu celé Společnosti, podporovat bratrskou soudržnost mezi různými provinciemi a dbát o stálé zlepšování organizace, aby Společnost plnila salesiánské poslání ve světě,“ uvádí se ve 130. článku stanov salesiánské kongregace. Hlavní rada, stejně jako hlavní představený, je volena v závěru generální kapituly na dalších šest let. Její členové mohou být zvoleni dvakrát, tedy na dvě funkční období. V letošním roce vícero členů minulé hlavní rady končilo svůj druhý mandát, a tak v ní došlo k více obměnám.

Rádcové pověření zvláštními sektory

Za hlavního rádce pro formaci byl zvolen Ind don Ivo Coelho (61 let) narozený 15. října 1958 v Mumbai (Indie). Salesiánem se stal v roce 1977 a vysvěcen na kněze byl 27. prosince 1987 v Panjim. Působil jako provinciál v Mumbai (2202 až 2008).

Za rádce pro pastoraci mládeže byl zvolen Španěl don Miguel Angel García Morcuende (52 let), který na tomto oddělení pracoval v letech 2010 až 2017 a měl na starosti školy. Don García Morcuende se narodil 29. září 1967 v Madridu, první sliby složil 1v roce 1986 a knězem se stal 5. dubna 1997. V letech 2003 až 2010 byl provinciálním delegátem pro pastoraci mládeže v madridské provincii.

Pro společenskou komunikaci byl zvolený Brazilec don Gildásio Mendes dos Santos (56 let), který byl v prosinci 2019 jmenovaný za představeného provincie Brazílie-Belo Horizonte a předtím byl provinciálem pro Brazílii-Campo Grande (BCG). Narodil se 18. března 1963 v Conceição do Barra, první sliby složil v roce 1984 a kněžství přijal 12. prosince v Rondonopolis. V Provincii BCG byl delegátem pro společenskou komunikaci v letech 2004 až 2005 a potom 2009 až 2015.

Jako rádce pro salesiánské misie by zvolený Filipínec don Alfred Maravilla (57 let), představený salesiánů z Papuy Nové Guiney a Šalamounových ostrovů. Alfred Maravilla se narodil v Silay City, Negros Occidental na Filipínách 31. července 1962. Hned po noviciátě odešel na misie do Papui Nové Guiney. Teologii studoval v Izraeli v Cremisane a v rodném městě přijal kněžství 15. srpna 1992. Už v letech 2008 až 2017 pracoval na oddělení pro misie v hlavním domě.

Za hlavního ekonoma byl většinou hlasů potvrzen salesián koadjutor Jean Paul Muller z Lucemburska (62 let). Do této funkce nastoupil již 27. ledna 2011, když ho tím pověřil hlavní představený don Pascual Chávez. V této funkci ho potvrdila i 27. generální kapitula. Narodil se 13. října 1957 v Grevenmacher v Lucembursku, první sliby složil v roce 1979 a věčné sliby složil 15. srpna 1984.

Oblastní rádci

Oblastní rádce pro Severní a střední Evropu don Roman Jachimowicz

Severní a střední Evropa – Polák don Roman Jachimowicz (52 let), současný představený provincie Polsko-Piła. Narodil se 13. listopadu 1967 v Gorzów Wielkopolski, první sliby složil v roce 1987 a kněžství přijal 25. května 1995 v městě Lad. Byl i delegátem Salesiánských žáků, mluví německy a rusky.

Středomoří – Španěl don Juan Carlos Pérez Godoy (60 let), končící provinciál provincie Španělsko-Svatý Jakub starší. Narodil se 5. listopadu 1959, první sliby složil v roce 1978 a kněžství přijal 5. června 1987. V již zrušené provincii Sevilla byl delegátem pro pastoraci mládeže, vikářem i provinciálem.

Afrika a Madagaskar – Alphonse Owoudou (50 let) z Kamerunu, současný představený vizitatorie Tropická rovníková Afrika. Narodil se 30. dubna 1969, noviciát absolvoval v Togu, první sliby složil v roce 1997 v kamerunském Yaoundé a tam byl také vysvěcený na kněze 11. července 1999. Vedl postnoviciát v Lomé a dosáhl doktorátu z psychologie na Salesiánské papežské univerzitě v Římě.

Latinská Amerika – Argentinec don Gabriel Romero (48 let), současný provinciál z provincie Argentina-Sever. Narodil se 10. září 1971 v San Miguel de Tucumán, salesiánem se stal v roce 1991, knězem 11. prosince 1999. Je profesorem filozofie a výchovných věd se zaměřením na pastoraci mládeže, zúčastnil se i 27. generální kapituly.

Střední a severní Amerika – Mexičan don Hugo Orozco Sánchez (51 let), doteď byl provinciálem v Mexiku-Guadalajara. Narodil se 30. června 1968 v San Luis de Potosí, salesiánem se stal v roce 1989 a knězem 15. března 1997. Byl delegát pro pastoraci mládeže i pro formaci.

Jižní Asie – Ind don Michael Biju (49 let), současný provinciální rádce provincie India-Guwahati. Narodil se 20. května 1970 v Idukki, noviciát absolvoval v Šillongu, první sliby složil v roe 1988 a knězem se stal 30. července 2000. Dosáhl doktorátu z morální teologie a mistr z bioetiky, v letech 2011 až 2017 byl vedoucím salesiánského teologického studentátu Ratisbonne v Jeruzalémě.

Východní Asie a Oceánie – don Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc (64 let) z Vietnamu, doteď pracoval na oddělení pro misie (nebyl účastníkem 28. generální kapituly). Narodil se 2. listopadu 1955 v Quang Ngai, salesiánem se stal v roce 1974. Kněžské svěcení přijal 9. září 1995 ve Spojených státech. V rodné provincii byl provinciálním rádcem pro formaci.

Jan Kvapil