Skip to main content

Nová budova pro salesiánské dílo v Teplicích

By 5. 2. 2020Novinky, Top
Salesiáni v Teplicích koupili starý objekt, který chtějí opravit a přestěhovat do něj středisko mládeže, komunitu a část aktivit farnosti. Investují tím do budoucího působení v tomto městě.

Letos uplyne třicet let od začátku působení salesiánů v Teplicích. Po celou dobu zde měli pro své rozsáhlé dílo pouze pronajaté prostory a žádné vlastní. Před dvěma a půl lety nastal problém, když dostali výpověď z budovy trnovanského střediska na Luně a s obtížemi hledali místo jiné. I proto se rozhodli vybudovat vlastní kvalitní zázemí pro svou práci. Ve spolupráci se salesiánskou provincií v listopadu 2019 koupili starou budovu školky na Hlávkově ulici a nyní připravují její rekonstrukci.

„To, že salesiáni kupují v Teplicích nový dům, není „cesta z města“ tedy důvod k obavě, že odchází. Je to naopak příslib, že tento kraj a lidé v něm žijící jsou důležití. A to tak, že se salesiáni rozhodli zásadním způsobem investovat do naší společné budoucnosti v tomto místě,“ vysvětluje ředitel komunity Petr Kalas.

V Teplicích salesiáni působí na čtyřech místech:

  • sídlo komunity na Zámeckém náměstí v budově děkanství
  • středisko mládeže v Proseticích (Rovná 277)
  • středisko mládeže v Trnovanech (Maršovská 1539/3)
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny v Proseticích (Plynárenská 281)

„Salesiáni v Teplicích byli od samého počátku rozdělení do několika míst. Pro mnoho lidí to vytváří dojem samostatných celků. My chceme, aby bylo jasné, že salesiánská práce je jedna a skládá se z těchto různých přístupů a konkrétních věcí,“ dodává Petr Kalas. V nových prostorách najdou své místo trnovanské středisko mládeže a sociálně aktivizační služby. Také by se sem měla přestěhovat salesiánská komunita a část aktivit farnosti.

Při překračování tohoto důležitého milníku se uskutečnila 18. ledna důležitá schůzka Promýšlení salesiánské práce v Teplicích. Zúčastnění mluvili především o tom, jak zvládnout přesun střediska a jak využít uvolněnou budovu děkanství. „Chceme do toho zapojit lidi z venku, lidi ze střediska, zaměstnance, farníky, salesiány spolupracovníky, salesiánskou komunitu a kohokoliv, kdo má zájem,“ vysvětluje Petr Kalas. Na schůzce zaznělo mnoho zajímavých podnětů a dala také vzniknout pracovní skupině, která bude témata dál rozvíjet.

K vybudování nového zázemí vede ještě dlouhá cesta. Je potřeba udělat kompletní rekonstrukci, z původní budovy zůstanou jen nosné a obvodové zdi. V současnosti architekt dokončuje studii, dokumentace by mohla být hotová během dvou let a samotná rekonstrukce potrvá přibližně další dva roky. Větší část investic financuje provincie a na zbytek se tepličtí salesiáni pokusí získat peníze z dotačních programů a od dárců. Pokud vše půjde dobře, mohou se v roce 2024 stěhovat do nového.

Jan Kvapil