Skip to main content

Noc kostelů 2021 u salesiánů

By 23. 5. 2021Novinky, Top

V pátek 28. května se otevřou dveře stovek kostelů, i těch salesiánských a nabídnou pestrý program v rámci 13. ročníku Noci kostelů.

Noc kostelů nabízí široké veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Nejinak tomu bude i letos. Večer, v pátek 28. května, otevřou své dveře stovky kostelů. Které to budou a jaký program nabídnou, najdete na stránkách Noci kostelů. Intuitivní vyhledávač vám nabídne místa v nejbližším okolí. Použít můžete také aplikaci pro Android.

Do Noci kostelů se pravidelně zapojují i salesiánské farnosti. Příkladem za všechny je farnost Plzeň – Lobzy. V kostele sv. Martina a Prokopa začíná program v 18 hodin mší svatou s rytmických doprovodem. V 18:45 proběhne zahájení výstavy obrazů Zdeňky Vápeníkové. Od 19 hodin v kostele vystoupí postupně tři lidé, kteří ve farnosti přijali křest a podělí se o svůj příběh hledání, objevování Krista a co to pro jejich život znamenalo. „Zveme všechny, kteří chtějí slyšet radostnou zprávu o tom, jak Bůh působí v životech našich bližních. Přijďte se do našeho kostela podívat a poslechnout si svědectví těch, kteří budou hovořit o své cestě k víře,“ zve moderátor farnosti P. Evžen Rakovský. Od 20 hodin bude v kostele prostor pro zapálení svíce a tichou vzpomínku na ty, které postihla pandemie, zvláště na zemřelé.

Mottem Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. Pro tento ročník organizátoři vybrali Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ Snaží se tím spojit téma Noci kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí a celosvětovou pandemickou krizí. Více o mottu se dočtete zde.

Jan Kvapil