Skip to main content

Nestačí být mučedníky práce

By 25. 5. 2021Novinky, Top

Společné setkání salesiánů Dona Boska na slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů se tentokrát konalo na dvou místech: ve Fryštáku a v Praze-Kobylisích.

Promluvu otce provinciála Martina Hobzy jsme přenášeli online do Prahy, ale také do různých koutů Evropy, kde jsou čeští salesiáni. Martin Hobza zdůraznil, že přestože občas působíme unaveně a přetíženě, nesmíme zapomínat na to, že ani Don Bosco, Staříček Stuchlý, Štěpán Trochta a další otcové zakladatelé neměli co do práce na růžích ustláno, ale nikdy jim nechyběl zápal, nadšení a humor. Přitahovali svou jiskrou. Provinciál citoval ze zakladatelova Dopisu z Říma, kde se ve snu ptá žák Valfré Dona Boska: „Copak, Done Bosco, nevidíš, že salesiáni jsou mučedníky práce?“ A Don Bosco říká: „To nestačí. Láska musí být viditelná, chlapci musí vnímat, že je máte rádi.“ Podle proviniciála salesiánů „je třeba hledat nové motivace, novou inspiraci, tak jako to dělal Don Bosco“.

Příští rok 2022 čeká salesiány provinciální kapitula, která se bude konat ve dvou částech v lednu a v dubnu. Jedním z témat by podle provinciála mělo být „hledání nových zdrojů toho, co nás může nadchnout pro práci s mládeží“. Svou řeč zakončil obrazem Dona Boska – provazochodce, salesián se musí pohybovat „na hraně“ a udržovat rovnováhu mezi starostmi a radostmi, prací a odpočinkem, být s mládeží a být s bratry, modlit se a pracovat.

Setkání vyvrcholilo mší svatou ke cti Panny Marie, které ve Fryštáku předsedal Martin Hobza a v Praze Kája Herbst.

Salesiáni