Skip to main content

Naléhavý úmysl modlitby papeže za nejmladší generace

By 9. 12. 2019Novinky, Top

„Abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade,“ tak zní evangelizační úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec 2019. Tento naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka zaznívá v době, kdy Svatý stolec založil mládežnický poradní sbor.

Na slavnost Krista Krále oznámil Úřad pro laiky, rodinu a život založení stálého mezinárodního poradního sboru mládeže. Skládá se z dvaceti mladých lidí, kteří pochází z různých částí světa a některých církevních hnutí, sdružení a komunit. I salesiáni mezi nimi mají své zaspoupení a to v osobě Rakušanky Carina Baumgartner. Mládežnický poradní sbor vnikl na základě dokumentu synody o mládeži, který pod bodem č. 123 vyzívá k založení takového sboru pod Úřadem pro laiky, rodinu a život.

První setkání mládežnického poradního sboru je naplánované na duben 2020. Na dotaz Rádia Vatikán, čím by se měl sbor zabývat, odpovídala Carina Baumgartner: „Jedním z prvních úkolů bude volba pracovního stylu, abychom mohli co nejlépe plnit naše poradní poslání. Jsem napjatá, co asi řeknou druzí mladí lidé z různých organizací z celého světa a jaké budou mít zkušenosti. Sama pocházím ze salesiánské mládeže a tam jsem v posledních letech zakusila, že se mladí lidé berou vážně, předává se jim odpovědnost a dostávají prostor ke spoluutváření církve. Myslím ale, že nikoli všem mladým lidem se vede podobně. Mnozí z nich vůbec církev neznají a nezažili ji jako společenství, kde jsou vítáni.“

Celosvětová síť modlitby s papežem vydává na každý měsíc nové úmysly k modlitbě. Prosincové úmysly jsou především za děti a mladé lidi. Ty všeobecné zní: „Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.“ K evangelizačnímu úmyslu, který je uvedený na začátku tohoto textu, pak přidává úvahu. Tady je úryvek z ní:

„A tak s každou generací vyvstává nová otázka, jak jí zprostředkovat Boží tajemství, která přinášejí život — aniž bychom podléhali jednostranným nářkům, když sledujeme rizika, která mládí nevnímá. Je třeba přesměrovat akcent a stavět na pozitivech plynoucích z mládí: vstupuje do života s energií, která je nezatížená skepsí; má v sobě zakódovanou energickou ochotu bojovat, což se stává ve větším celku podkladem k ušlechtilé statečnosti bojující proti zlu a jeho následkům; touží objevovat a jeho zvídavost inspiruje a občerstvuje. Předchozí generace vyživují ty přicházející dvojím: že nebereme mladším odvahu k celoživotnímu zápasu a zároveň jim umožňujeme dozrát, aby víra proměnila jejich srdce k nevídaným vnitřním zázrakům. Naše přání je přání proroka Joela: „Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a vaši dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění.“ (Jl 3,1) Papež František takto mladé povzbuzuje, aby jejich život byl prorocký a vydal statečné svědectví: martyrion. Naší zodpovědností je tedy s mládeží kráčet jako Kristus, ale zároveň s tím si nechat Pánem stále otvírat oči, abychom viděli cestu jako zralejší rádci, kterým mladí mohou důvěřovat.“

 

Jan Kvapil

Fotografie: Vojtěch Hlávka, Člověk a Víra