Skip to main content

Možnosti studia na salesiánských školách

By 13. 1. 202016 ledna, 2020Novinky, Top

Začátek nového roku je časem podávání přihlášek na školy. Proto přinášíme přehled možností studia na salesiánských školách.

Střední škola v Praze

Církevní střední škola Jana Boska v Praze nabírá studenty pro další ročník oboru ošetřovatel. „V právě probíhajícím školním roce jsme otevřely nový obor ošetřovatel, což je tříletý učební obor s výučním listem. Je to příprava pro práci ve zdravotnictví, pro přímou ošetřovatelskou činnost. Naši absolventi by měli pomáhat v nemocnicích, LDNkách a dalších zdravotnických zařízeních,“ popisuje výchovná poradkyně Marie Vavříková.

Škola nabízí také studium dvouletého oboru pečovatelské služby. Školu zřizuje kongregace sester salesiánek, která vychází při vzdělávání a výchově z principů salesiánského výchovného systému Dona Boska. Školné se neplatí a podmínkou pro přijetí je absolvované základní vzdělání. Více se o studiu můžete dozvědět v den otevřených dveří v pondělí 20. ledna od 15 do 17 hodin.

Střední škola v Kroměříži

Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži nabízí vzdělání v tříletých učňovských oborech s výučním listem. Na výběr je z oborů lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec-farmář nebo zahradník. Nabízí se zde také možnost dvouletého nástavbového studia lesnictvízemědělství zakončeného maturitou. Školu zřizuje Arcibiskupství olomoucké a školné se neplatí.

Ke škole také patří domov mládeže, který studentům nabízí ubytování, stravování a řadu volnočasových aktivit. „Je to republiková rarita. Máme jediný domov mládeže, který mají na starost salesiáni. S kluky tady bydlíme přímo na stejném patře. Mají stálou možnost rozhovoru s knězem a duchovního doprovázení,“ vysvětluje hlavní vychovatel Laďa Kopřiva.

Vyšší odborná škola v Praze

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze zve ke studiu tříletého oboru sociální pedagogiky se zaměřením na speciální pedagogiku nebo sociální práci. Jabok zřízují Salesiáni Dona Boska, je to katolická škola, která je otevřená všem lidem dobré vůle bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství.
„Vzdělávání na Jaboku vychází z celostního pojetí člověka, sleduje tedy odbornost i lidskost jako stejně důležitá kritéria pro výkon pomáhajících profesí. Připravuje studenty na práci vychovatelů, práci v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to především se zdravotně nebo sociálně ohroženými mladými lidmi,“ vysvětluje ředitel Alois Křišťan.
Škola nabízí studium v denní i kombinované formě studia a ubytování v místě školy v centru Prahy. Jabok zve na den otevřených dveří 12. února a 22. dubna.

Jan Kvapil