Skip to main content

Modlitba za dobrodince a salesiánskou rodinu

By 5. 11. 2020Novinky, Top

Pro Dona Boska bylo typické, že od začátku svého úsilí o výchovu mládeže nestavěl jen na svých mimořádných schopnostech a talentech, ale že do svého díla zapojoval široké „hnutí osob“.

Jako prvního člena pozdějšího institutu Salesiánů spolupracovníků prohlásil svého osobního přítele papeže Pia IX., v oratoři zapojil do práce s chlapci řadu diecézních kněží, žáky, kteří prošli salesiánskými domy, nazval „exallievi“, tj. odchovanci, dobrodince organizoval v mariánské družině ADMA nebo kolem svého salesiánského bulletinu, který se u nás kdysi jmenoval Salesiánský věstník, později Salesiánská rodina a dnes Salesiánský magazín organizoval loterie a donátorské akce ve prospěch chudé mládeže.

Právě dnes, 5. listopadu, třetí den po „dušičkách“ máme v salesiánském kalendáři připomínku dobrodinců a blízkých i vzdálenějších členů salesiánské rodiny. Za ně sloužíme mši svatou a myslíme na ně v modlitbě zvláště v čase pandemie, protože víme, že také mezi našimi blízkými salesiánskými příbuznými jsou mnozí nemocní, kteří potřebují pomoc. Na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska jim dnes vyprošujeme zvláštní požehnání.

Salesiáni