Skip to main content

Martin Hobza na zkušené v Římě

By 1. 4. 2021Novinky, Top

Český provinciál P. Martin Hobza strávil deset dní v Římě na kurzu pro nové salesiánské provinciály. K čemu takový kurz je, jak probíhá a jaký je Řím za současné situace? Na to nám odpověděl v krátkém rozhovoru.

Martine, co si můžeme představit pod kurzem pro provinciály?

Kurz nových salesiánských provinciálů je takové desetidenní setkání několika nových provinciálů s hlavním představeným a jeho radou. Sídlo salesiánské kongregace je v Římě, u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, který postavil Don Bosco. Na světě je kolem 90 provincií a délka mandátu provinciála je 6 roků. Znamená to, že ročně je nás průměrně 15 nově jmenovaných. Kurz se pořádá dvakrát do roka. Milovníci matematiky by tedy očekávali, že se kurzu zúčastní sedm a půl provinciála. Nejsme zvyklí půlit, takže nás bylo pozváno 8 a přijelo 6. Tři polští, jeden maďarský, jeden španělský a já.

To zní jako malé mezinárodní společenství. Jak se mezi obou domluvíte?

Spíš velké! Kromě nás šesti hostů žije v místní komunitě přes 40 salesiánů z celého světa. Kurz probíhal v italštině. Jednomu z provinciálů byl k dispozici jeden salesián překladatel. Jinak v komunitě se mluví italsky, anglicky, španělsky…

Co je smyslem kurzu provinciálů?

Dělá se proto, abychom se dozvěděli, co je naším hlavním úkolem, posláním, abychom věděli, kde hledat potřebné informace a inspirace. Zároveň je to důležité pro osobní seznámení s hlavním představeným a jeho delegáty (to jsou takoví salesiánští „ministři“). A také aby se oni seznámili s námi a dozvěděli se něco nového o našich provinciích.

Jak kurz probíhá? Jaký máte program?

Ráno v 6.30 začínáme meditací, breviářem, mší svatou a snídaní. Potom máme dva dopolední bloky, jeden odpolední a každý den osobní rozhovor s hlavním představeným, jeho zástupcem, nebo členem generální rady (to jsou ti „ministři“ – pro pastoraci, misie, formaci, sociální komunikaci, ekonomiku, delegáti pro jednotlivé světové regiony). Většina ze zmíněných vedla jednotlivé bloky, kde s nimi byli i členové jejich týmů. Za misie i nám dobře známý Gambi – Pavel Ženíšek. Mezi tím samozřejmě jídlo, modlitby a další rozhovory.

Provinciálové s hlavním představeným salesiánů donem Artime

Co na kurzu prožíváte?

Je to velmi milé a užitečné setkání. Zažívám zde rodinné ovzduší. Když k tomu přidám krásné počasí a dobré těstoviny, tak si nemám na co stěžovat.

Jak se daří zorganizovat v době koronaviru setkání více lidí z různých zemí?

Organizace je samozřejmě náročnější. Kurz se měl konat již v listopadu, ale kvůli pandemii byl odložen. Teď už ho neodkládali, protože čekají další noví provinciálové v řadě, jako lodě v Suezském průplavu, až na ně přijde řada… Dodržujeme přísná opatření, průběžně chodíme na testy a vyplňujeme čestná prohlášení, i když jen vystrčíme hlavu ze dveří.

Jaké jsou Velikonoce v Římě?

Velikonoce jsou s omezeními, podobně jako v Česku. Vracet se budu na Zelený čtvrtek večer, takže liturgicky jsem tu zažil jen Květnou neděli, která byla skromná, asi jako u nás.

Už je to téměř rok, co jste převzal službu provinciála. Jaký byl váš první rok v této funkci?

Můj první rok? Zatím nejlepší. 😀 Všem přeji požehnané Velikonoce!

Jan Kvapil