Skip to main content

Magazín přeje požehnané svátky

Těsně před Vánoci se jako každý rok v pražských Kobylisích v nové přístavbě salesiánského domu setkala redakce Salesiánského magazínu, aby zhodnotila minulý ročník a naplánovala další.

Salesiánský magazín je už zavedená značka a v posledních letech se také ustálila jeho obsahová i grafická redakce. Velkým přínosem se v posledních dvou letech stal náš mladý kolega Honza Kvapil, který se pouští do zajímavých celoročních projektů a loni mapoval salesiánská díla, v nichž salesiáni pracují s ohroženou mládeží. Vlakem a autobusem projel celou republiku a své materiály shromažďoval přímo na místě (v Kobylisích, v Pardubicích, v Českých Budějovicích nebo v Teplicích a ve věznici v Bělušicích). Od poloviny příštího roku by měl být po Zdeňkovi Jančaříkovi novým šéfredaktorem. Provinciální fundraiserka Katka Cveklová si předsevzala, že udělá rozhovory se všemi studenty, kteří se připravují na salesiánskou dráhu. Máme tak soubor rozhovorů se salesiány z Itálie, z Izraele, ze Slovenska i přímo od nás a známe tak mnohem blíž mladé muže, kteří se rozhodli stát salesiány. Honza Zindulka stále podrobněji mapuje dění u salesiánů spolupracovníků, také jeho reportáže a rozhovory nasvěcují salesiánské charisma ze strany rodičů, vychovatelů, sociálních pracovníků mezi ASC. Helena Křenková takto několik let mapovala dění mezi sestrami salesiánkami, její roli převzala letos Marie Kučerová FMA.  Grafička Martina Mončková je naší dlouholetou kolegyní, která hlídá obrázky, sazbu a grafický design časopisu, ale zároveň vytváří celkový obraz mnoha dalších salesiánských projektů přímo na provincii, ale především na SADBĚ. Už nějakou dobu jsou součástí časopisu také dětské stránky, které rozjížděli manželé Civínovi (ASC) a o které dnes pečují další zdatní výtvarníci ze salesiánské rodiny.

Posíláme Vám všem, drazí čtenáři, předvánoční pozdrav a přání požehnaných svátků! Hodně zdraví – bude se hodit!

 

Zdeněk Jančařík

Redakce Salesiánského magazínu