Skip to main content

Lesyčundr, aneb putování bývalých dobrovolníků po Českém a Slavkovském lese

By 5. 8. 2020Novinky, Top
Spolu s dalšími bývalými dobrovolníky programu Adopce nablízko jsme se vydali na desetidenní puťák/čundr po Českém a Slavkovském lese. Tato akce vznikla jako náhrada za původně plánovaný „Albačundr“, tedy čundr po Albánii, který měl být zároveň spojený s návštěvou místní salesiánské komunity, potenciálního nového místa působení budoucích českých dobrovolníků. Vzhledem k omezeným možnostem cestování do zahraničí se však „Albačundr“ změnil v „Lesyčundr“ a my jsme tak měli možnost obdivovat pro některé z nás možná neméně exotický severozápadní okraj České republiky.

Celkem nás putovalo 12 exdobrovolníků, sestra salesiánka Markéta Hanáková (Maki) a salesiánský kněz Pavel Ženíšek (Gambi). Organizátorka celé akce Helča Janíková (koordinátorka programu Adopce nablízko) nás v žádném případě nepodcenila a odvážně naplánovala krásnou trasu dlouhou téměř 200 kilometrů. Ne vždy jsme byli schopni tyto plány splnit, ale případné zkratky a odchylky od původní trasy brala sportovně. Ne nadarmo totiž mají být salesiánští dobrovolníci schopni improvizace.

Úvodní sraz naší výpravy se konal v pátek 10.7. v Domažlicích, malebném městečku s velmi komplikovaným dopravním spojením plným výluk a různých překážek přes cestu. Přesto se nakonec téměř všem účastníkům z nejrůznějších koutů České republiky podařilo dorazit na cílové místo. Zde jsme si přerozdělili kotlíky, stany a společné jídlo a v sobotu ráno vyrazili na první část cesty po Českém lese.

Přespávali jsme v našich stanech na nejrůznějších místech, například u rozhledny, u zříceniny kostela, nebo dokonce na starém hřbitově.  Během cesty nechyběl také duchovní program. Každý den pro nás Gambi sloužil bohoslužbu v přírodě a každý den si navíc jeden z nás pro ostatní připravil nějaké duchovní zamyšlení a společnou modlitbu.