Skip to main content

Laťka je vysoko, kapitula za dveřmi

By 7. 1. 2019Novinky, Top

Salesiáni se připravují na provinciální kapitulu, která proběhne v lednu a v květnu letošního roku. Provinciální vikář VOJTĚCH SIVEK nastiňuje témata a výzvy, o kterých se bude diskutovat.

Za pár dní začíná provinciální kapitula: co si pod tím máme představit?

Je to setkání salesiánů z české salesiánské provincie, kteří prožijí několik dní ve Fryštáku, společně se zastaví a přemýšlejí nad současnou situací mladých a salesiánů. Diskutují nad tím, jak na otázky, které se objeví, odpovědět a při modlitbě se snaží zachytit i Boží pohled na témata, o kterých je řeč. Kapitula se skládá ze dvou setkání: jedno pětidenní bude v lednu a jedno v květnu, to bude trvat 3 dny. Kapitula se koná jednou za tři roky a jednou za šest let pak je generální kapitula, což je setkání zástupců salesiánů z celého světa. Ta bude v roce 2020 v Turíně.

Kdo se kapituly zúčastní?

Kapituly se bude účastnit 39 určených salesiánů z českých komunit i z Bulharska. Někteří jsou zvoleni, jiní se účastní z titulu své funkce. Dále budou na různých částech kapituly přítomni jako hosté i sestry FMA, laičtí ředitelé středisek, zástupci zaměstnanců a animátorů, aby přinesli svůj vlastní pohled na projednávaná témata.

Jsi „pořadatel“ kapituly, co to obnáší?

Znamená to zorganizovat samotné jednání, připravit informace pro účastníky, uspořádat volby delegátů a koordinovat přípravu projednávaných témat. Nejsem na to samozřejmě sám, spolupracuji s přípravným týmem a jednotlivá témata mají spolu se mnou na starosti provinciál Petr Vaculík a delegáti zodpovědní za jednotlivé oblasti v provincii jako jsou misie, formace, sociální komunikace, ekonomika atd.

Jak probíhají přípravy na kapitulu?

Kapitula byla vyhlášena v květnu loňského roku a od té doby se také začala chystat. Příprava probíhá v jednotlivých komunitách, které dostávají témata doplněná otázkami a o těch diskutují. Rovněž probíhalo v místech, kde salesiáni působí, v rámci přípravy na kapitulu dotazování mladých na jejich očekávání od salesiánů a na jejich názor na to, jací by salesiáni měli být. K tomuto naslouchání nás vyzval hlavní představený jako přípravu na generální kapitulu a je v tom možno číst inspiraci papežem Františkem a nedávno proběhlou synodou o mládeži.

Jaká témata jsou tedy na stole?

Začnu těmi očekáváními mladých, na které jsme se ptali. V odpovědích nejvíce zazněly dvě věci: aby salesiáni byli mladým blízko, věnovali jim svůj čas, vnímali, čím žijí, a brali to vážně, a na druhé straně, aby salesiáni byli mladým průvodci na cestě k Bohu a oporou v řešení životních těžkostí. Tím je pro nás laťka nastavena hodně vysoko a znamená to hledat způsoby, jak máme být lidmi hluboké a poctivé víry a zároveň jak být opravdu přítomni mezi mladými a věnovat jim společně svůj čas. Další velké téma je spolupráce s laiky v našich dílech, sdílení s nimi odpovědnosti za to, co společně děláme a naše společná formace.

A nakolik jsou pro naši provincii aktuální „světové výzvy“ kongregace nebo církve?

To, co jsem říkal před chvílí, velmi souzní se slovy hlavního představeného, který jako téma generální kapituly vyhlásil otázku: Jaký má být typ salesiána pro dnešní mladé?, kde před nás klade úplně stejné výzvy. Řekl bych, že i v tom jsou u nás mladí i salesiáni na stejné vlně s ostatními salesiány i mladými ve světě.

Co je specifické pro dnešní salesiánské dílo v České republice a co naše salesiány nejvíc pálí?

Žijeme dost spoluprací s laiky, předáváním spoluodpovědnosti také do jejich rukou. Dost jsme v tom už udělali, některá střediska vedou laičtí ředitelé. S každým krokem ke sdílení odpovědnosti se však objeví nové otazníky, na které hledáme odpovědi a snažíme se to dělat spolu s laiky. Ne vždy se to daří stoprocentně, ale chceme touto cestou jít dál. Dál chci zmínit otázku naši přítomnosti mezi mladými a to, jak ji zkvalitňovat, o které jsem už mluvil. Nakonec se objevuje velmi podstatné téma: jak v té velké pestrosti a různosti toho, jací jsme a co všechno děláme tady v Česku, máme spolu tvořit jednotu a jak máme společně rozvíjet salesiánské poslání, které nám bylo v této zemi svěřeno.

Co očekáváš od letošní kapituly ty sám?

Těším na společenství lidí, kterým jde o něco podstatného a jsou ochotni otevřeně a poctivě diskutovat a hledat nové cesty. Když se to povede, je znát velká sounáležitost a já se těším, že to opět zažiji. Moje zkušenost z minulých kapitul je také to, že z témat a otázek, které vstupují do kapitulního jednání, vyplynou často velmi překvapivé a nečekané závěry, které bych nečekal. A tak jsem hodně zvědav, čím mne letošní kapitula překvapí.

Rozhovor připravila Anežka Hesová

Z provinciální kapituly 2016: