Skip to main content

Koncert pro Bulharsko + rozhovor o aktuální situaci bulharské misie

By 3. 9. 20207 září, 2020Bulharsko, Novinky, Top
Čeští salesiáni působí v Bulharsku už 26 let. Za tu dobu se tamní misijní dílo obdivuhodně rozrostlo. Na předměstí Staré Zagory, kde žije na 30 tisíc Romů v extrémní chudobě, salesiáni dokončují stavbu školy, kostela, hřiště a domu komunity. Vše se podařilo především za podpory české salesiánské provincie, mnoha stálých podporovatelů misie a individuálních dárců.

Na podporu bulharského misijního díla se uskuteční benefiční koncert, a to v neděli 13. září od 16 hodin v Denisových sadech v Brně. Vystoupí na něm v 16:30 Schola Tvarožná, v 18:00 aKamarádi, v 19:30 Michal Horák a ve 21:00 Good Work. Podrobnosti najdete na plakátu nebo na facebookové události. Více o koncertě a současné situaci misijního díla v Bulharsku nám řekl v krátkém rozhovoru fundraiser František Jeleček.

Co nám můžeš o chystaném koncertě prozradit?

Účinkující vybíráme podle několika hledisek. Snažíme se udělat takový výběr, aby si tam každý něco našel. Také se snažíme pozvat někoho známého, aby přišlo na koncert co nejvíce lidí. Většina účinkujících fandí misiím v Bulharsku a tomu co děláme, a tak hrají zadarmo anebo za velmi snížený honorář.

Na programu bude prezentace novinek z misií, soutěž a dražba věcí z Bulharska. Také bude možné se setkat přímo s misionáři naživo a popovídat si s nimi. Součástí programu bude již tradiční ,,Benefiční guláš“ a pokud to vyjde tak také nafukovací atrakce pro děti.

Na co je určený výtěžek koncertu?

Výtěžek koncertu putuje celý na podporu Salesiánského díla v Bulharsku, převážně na stavbu školy a kostela ve Staré Zagoře.

Jaká je teď situace Salesiánské misie v Bulharsku? Co se staví, chystá?

Celá stavba se skládá ze 4 základních částí: Domu komunity, kostela, školy a hřiště. Dům komunity je již skoro před kolaudací a Salesiáni by se mohli každou chvíli nastěhovat, díky tomu by se také část programů již mohla uskutečňovat v nových prostorách a mohli bychom opustit pronajaté prostory. Škola a kostel jsou hotové jako hrubá stavba, jsou hotová okna a z jedné části i fasáda, chybí vlastně celé vnitřní úpravy jako podlahy, omítky, stropy, malování apod… Na hřišti se začalo pracovat nedávno, máme vyrovnaný terén a bude se pokračovat celkovou sumu odhadujeme na 1 000 000 Kč.

Kdy to bude dokončeno a jak jste na tom s financováním projektu?

Celé dílo funguje z darů a podpory spousty dobrých lidí v ČR a na celém světě. A tak se nedá úplně říct kdy bude stavba dokončená, jsme hodně závislí na pomoci druhých, ale v penězích si myslím že chybí asi 28 000 000 Kč.

Jak jsem již říkal, jsme závislí na štědrosti druhých, a tak nikdy nevíme, jak to bude třeba za půl roku nebo za rok. Jsme vděční Boží prozřetelnosti, že se vždy najde někdo, kdo nám fandí a pomáhá. Zároveň musím říct, že problémy spojené s koronavirem jsou citelné i pro naši práci. Jako příklad bych třeba uvedl brigády z ČR – jezdí nám pomáhat různé party a svojí prací, kterou dělají zadarmo, nám šetří veliké peníze. Kvůli koronaviru se letos až na jednu žádná neuskutečnila.

Co je smyslem misie v Bulharsku? Komu slouží?

Salesiáni mají pracovat pro ty nejchudší a pro ty na okraji společnosti, a proto je cílová skupina v každém státě jiná. V Bulharsku jsou nejchudšími a řekněme i dost znevýhodňovanými Romové. Romů v Bulharsku žije více jak 15 %. Žijí ve veliké chudobě, ve vlastních čtvrtích, kde je velké množství drog a prostituce. Mladým lidem chybí pozitivní vzory. Smyslem našeho díla je vytvořit prostředí, které bude pro Romské děti podnětné a vzdělávací systém který bude kvalitní. Protože když budou mít kvalitní vzdělání a vyučí se nějakému řemeslu, mohou pak snáz získat práci a začít žít lépe. Řekněme, že naším motem je: vzděláním proti chudobě.

Jak se vám to daří naplňovat?

Je vidět, že děti, které prošly přes Salesiánské středisko, vidí některé věci v životě jinak – např. chtějí, aby jejich děti chodily do školy (zatímco oni sami k tomu vedeni nebyly).

Zase mě napadá hezký příklad. Máme na internátě jednoho hocha, který když přišel k Salesiánům v 7. třídě a před tím navštěvoval romskou školu, měl veliké problémy ve škole. Je to podobné jako kdyby přešel ze 4. třídy přímo do 7. třídy. Teď po několika letech, kdy bydlí u Salesiánů, je v maturitním ročníku a je nejlepší ze třídy. Také se stal animátorem a pomáhá chystat programy pro ostatní…

Takže ano daří se naplňovat cíle a jsou vidět plody, ale také nám moc chybí vlastní prostory, kde by nás nic neomezovalo…

Více o salesiánském misijním díle v Bulharsku a aktuální situaci najdete zde.

Jan Kvapil