Skip to main content

Kapitula otevřenosti a plurality

By 21. 1. 2019Novinky, Top

První část provinciální kapituly 2019 Salesiánů Dona Boska proběhla ve Fryštáku od 13. do 18. ledna. Druhá část se chystá na květen a má odpovědět na otázku, která bude hlavním tématem generální kapituly v Turíně roku 2020: Jaký má být salesián pro dnešní dobu.

Provinciální kapitula se koná jednou za tři roky a sjíždějí se na ni zástupci komunit, vybraní bratři z celé provincie a zástupci provinciální rady. Na posledních kapitulách je také dobrým zvykem, že se jí účastní „externisté“, tj. laičtí ředitelé salesiánských středisek a pozvaní hosté – tentokrát šlo o sestry sv. Cyrila a Metoděje z Brna a ředitele jejich gymnázia na Lerchově ulici, Štěpána Policera. Kapitula měla také jedno „poprvé“: za bulharskou komunitu se jí účastnil náš spolubratr Donbor Jyrwa, který pochází z Indie a mluví plynně anglicky, italsky a bulharsky. Díky němu jsme také měli na kapitule poprvé anglofonní skupinku.

Před kapitulou probíhal v jednotlivých komunitách a domech průzkum mezi mladými, kteří nám dali zpětnou vazbu na naše působení mezi mládeží. Během kapituly jsme probírali vějíř témat (projekt Evropa – tj. jak personálně posílit salesiánská díla tak, aby se oživily evropské komunity a díla; jedním z plodů této spolupráce je právě Donbor; misijní mentalita; hospodaření v komunitách; jak prožívat řeholní zasvěcení v dnešním pluralitním a individualistickém světě; jak nabízet a podporovat růst duchovních povolání; odchody salesiánů; stárnutí spolubratří; kde je naše naděje…).

Na kapitule byla přímo hmatatelná upřímnost a otevřenost spolubratří, která nás přiváděla k hlubokým sondám do našeho života zasvěceného práci pro mládež a která přináší zároveň radost z vanutí Ducha.

Zdeněk Jančařík