Skip to main content

Jak prožít misijní neděli?

By 23. 10. 2021Novinky, Top

Tuto neděli se na mnoha místech slaví misijní neděle. Rádi bychom vám u této příležitosti nabídli materiály týkající se Salesiánského misijního dne, které můžete využít a obohatit tak průběh tohoto dne.

Misijní neděle neboli Světový den modliteb za misie se v České republice slaví předposlední neděli v říjnu. Poprvé byla slavena v říjnu 1927 a má všem křesťanům připomenout a oživit jejich misijní poslání vyplývající ze křtu a také finančně podpořit hlásání evangelia na celém světě

„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“, jsou slova Jana Pavla II. Zapojit se a oslavit tento den může každý: ve společenství při liturgii, při setkáních, modlitbách… lze připravit výstavu, uspořádat jarmark představení o životě misionářů, prostudovat si misijní materiály, finančně přispět na misie apod..

Inspirovat se můžete materiály k Salesiánskému misijnímu dnu, jehož hlavním posláním je oživit zájem o misie, udržet misijní nadšení a informovat veřejnost o salesiánských misijních dílech.

VIDEA / POSELSTVÍ PAPEŽE / PREZENTACE / ANIMOVANÁ LITURGIE

Vše najdete na stránkách české salesiánské misijní organizace SADBA.org.