Skip to main content

Jak jsem houbařil se strejdou kardinálem Trochtou

By 4. 6. 2024Novinky, Top

Letos si připomínáme život, smrt a odkaz salesiána Štěpána kardinála Trochty. Zemřel 6. dubna 1974, je to tedy už 50 let. Velkou mírou se podílel na založení českého salesiánského díla. Salesiánství přivedl také do své rodiny, jeho synovec P. Josef Trochta se stal salesiánem a dnes vzpomíná na všední chvíle se strýcem.

Jezdívali jsme se strejdou na chalupu do Krkonoš, do Albeřic. Patřila sestrám od Nejsvětější Svátosti a ony ji půjčovaly známým. Strejda rád chodil na houby; byl výborný houbař. Na rozdíl od většiny houbařů je chodil sbírat i odpoledne a vždycky něco našel. Ve vesnici už tím byl pověstný; lidé říkávali „jak můžeme najít houby ráno, když on nám je odpoledne všechny vysbírá?“

Když s námi šla i moje mladší sestra Lída, tak ji měl ve zvyku vysílat do „těžko dostupných“ lokalit. Byl to v té době už starší pán, a nemohl se příliš shýbat nebo lézt někam po čtyřech. Jeho houbařský instinkt však vycítil houbu neomylně, tak sestře třeba řekl: „skoč se podívat támhle, do toho mlází…“ Šestiletá Liduška se tam hravě protáhla a nikdy se nevrátila s prázdnou. Pravda, ne všechny houby, které donesla, prošly strejdovým výběrem. Nicméně vždy mezi nimi bylo i dost těch, které nebyly červivé nebo jedovaté.

P. Josef Trochta, SDB

zapsala Kateřina Cveklová