Skip to main content

„Jací salesiáni pro dnešní mládež?“ Mladí nabízejí svůj pohled

By 8. 3. 2020Novinky, Top
28. generální kapitula nese první plody. Delegáti kapituly se ve skupinách zabývali prvním tématem: „priorita salesiánského poslání mezi mladými.“ Navzájem se poté v aule podělili o výsledky práce ve skupinách. Svůj pohled nabídli i delegáti za mládež, kteří se v tomto týden zúčastnili kapituly. Salesiánská informační agentura ANS přináší úryvky z některých příspěvků:

„Mladí jsou našimi proroky a jejich život, se svými obtížemi i možnostmi, je pro nás proroctvím. My salesiáni s bolestí poznáváme, že ne vždy známe a žijeme ve světě mladých a že existuje citová i faktická vzdálenost mezi nimi a námi. Žádají nás o ‚čas’ a my jim dáváme pouze ‚prostor’.“

„Revolucí je vrátit se k první lásce, být kongregací chudých pro chudé: toto si žádá, abychom přehodnotili náš způsob života, náš zasvěcený život, aby byl jednodušší, hmatatelně bratrský a chudší, zejména tam, kde práce zabírá více prostoru Dílo, které je Charismatem.“

„Laskavost a vlídnost jako DNA salesiána, který umí prožívat pedagogiku láskyplnosti: vrátit se k emocím jako ke klíčovému elementu ve spojenectví mezi dospělým a mladým. ‚Lidé si nebudou pamatovat, co jsi řekl nebo udělal, ale jak se s tebou cítili,’ (Maya Angelou).“

„Domníváme se, že nejvhodnějším prostředím preventivního systému je rodina.”

Potřeby mladých

Zvláště však zarezonovali příspěvky mladých. Každý z nich promluvil i během zasedání v aule kapituly. Jasně požádali salesiány, aby byli jednoduše ve všem Donem Boskem uprostřed nich, bez obav a bez očekávání, že mladí se přizpůsobí časovému rozpisu řeholníků a odpovědím a strukturám předem připraveným bez jejich účasti. Nehledají průvodců shora, ale „Dona Boska dneška“ připraveného kráčet vedle nich a budovat spolu s nimi budoucnost, tak jak to bylo s prvními mladými v Turíně, kteří s Donem Boskem zakládali salesiánskou kongregaci.

V jejich dalších silných vyjádřeních zazněly požadavky: více otevřenosti vůči daru, kterým je žena v církvi a v salesiánské rodině; ekologie ne pouze jako úkol navíc, ale jako jediná budoucnost pro všechny, zejména pro mladé; být mezi mladými a být na jejich straně, počínaje těmi, kteří se orientují na salesiánský život: „Prosíme vás, neudělejte z nich hned po vstupu do vašich formačních domů zestárlé a vzdálené lidi.“

Salesiánská informační agentura ANS