„Jací salesiáni pro dnešní mládež?“ Mladí nabízejí svůj pohled

By 8. 3. 2020 Novinky, Top
28. generální kapitula nese první plody. Delegáti kapituly se ve skupinách zabývali prvním tématem: „priorita salesiánského poslání mezi mladými.“ Navzájem se poté v aule podělili o výsledky práce ve skupinách. Svůj pohled nabídli i delegáti za mládež, kteří se v tomto týden zúčastnili kapituly. Salesiánská informační agentura ANS přináší úryvky z některých příspěvků:

„Mladí jsou našimi proroky a jejich život, se svými obtížemi i možnostmi, je pro nás proroctvím. My salesiáni s bolestí poznáváme, že ne vždy známe a žijeme ve světě mladých a že existuje citová i faktická vzdálenost mezi nimi a námi. Žádají nás o ‚čas’ a my jim dáváme pouze ‚prostor’.“

„Revolucí je vrátit se k první lásce, být kongregací chudých pro chudé: toto si žádá, abychom přehodnotili náš způsob života, náš zasvěcený život, aby byl jednodušší, hmatatelně bratrský a chudší, zejména tam, kde práce zabírá více prostoru Dílo, které je Charismatem.“

„Laskavost a vlídnost jako DNA salesiána, který umí prožívat pedagogiku láskyplnosti: vrátit se k emocím jako ke klíčovému elementu ve spojenectví mezi dospělým a mladým. ‚Lidé si nebudou pamatovat, co jsi řekl nebo udělal, ale jak se s tebou cítili,’ (Maya Angelou).“

„Domníváme se, že nejvhodnějším prostředím preventivního systému je rodina.”

Potřeby mladých

Zvláště však zarezonovali příspěvky mladých. Každý z nich promluvil i během zasedání v aule kapituly. Jasně požádali salesiány, aby byli jednoduše ve všem Donem Boskem uprostřed nich, bez obav a bez očekávání, že mladí se přizpůsobí časovému rozpisu řeholníků a odpovědím a strukturám předem připraveným bez jejich účasti. Nehledají průvodců shora, ale „Dona Boska dneška“ připraveného kráčet vedle nich a budovat spolu s nimi budoucnost, tak jak to bylo s prvními mladými v Turíně, kteří s Donem Boskem zakládali salesiánskou kongregaci.

V jejich dalších silných vyjádřeních zazněly požadavky: více otevřenosti vůči daru, kterým je žena v církvi a v salesiánské rodině; ekologie ne pouze jako úkol navíc, ale jako jediná budoucnost pro všechny, zejména pro mladé; být mezi mladými a být na jejich straně, počínaje těmi, kteří se orientují na salesiánský život: „Prosíme vás, neudělejte z nich hned po vstupu do vašich formačních domů zestárlé a vzdálené lidi.“

Salesiánská informační agentura ANS