Ignác Stuchlý byl prohlášen ctihodným

(Vatikán, 21. prosince 2020) Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka Božího Ignáce Stuchlého, člena kongregace Salesiánů Dona Boska ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla.

Ignác Stuchlý (1869–1953) odjel do Turína v roce 1894. Po přípravném roce v aspirantátu a noviciátu složil věčné sliby. Jako salesián působil ve slovinské Gorici a v Lublani, v roce 1925 byl pověřen založením českého salesiánského díla, které v roce 1927 zakotvilo ve Fryštáku u Zlína. Pater Ignác Stuchlý se stal duchovním otcem prvních dvou generací českých salesiánů a významnou měrou přispěl k rozkvětu salesiánských povolání. V roce 1950 bylo českých salesiánů kolem 250 v 12 komunitách. Po smrti Ignáce Stuchlého přetrvávala mezi salesiány i laiky úcta k tomuto skromnému knězi-salesiánovi, který byl vyhlášeným zpovědníkem, moudrým rádcem a stále usměvavým salesiánem.

Již ke konci komunistické totality byly podniknuty první kroky k zahájení procesu blahořečení, jehož diecézní část začala v roce 1993 a byla ukončena v roce 2001. Spočívala ve vyslechnutí svědků a shromáždění archivních dokumentů. Poté začala římská fáze procesu spočívající ve vypracování Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis (Pojednání o životě, ctnostech a pověsti svatosti), což se podařilo v roce 2018. Vše následně schválila nejprve komise historiků, teologů a kardinálů.

Z duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho velkou pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru v Boha v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti zlo, utrpení i těžkosti promění v požehnání.

Za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého poděkují salesiáni při mši svaté v neděli 17. ledna 2021 v 9.00 v Brně-Žabovřeskách (odkaz je zde) a v 18.00 na TV Noe. Obě mše svaté bude celebrovat provinciál salesiánů P. Martin Hobza.

Ještě chybí zázrak

Dalším krokem k tomu, aby mohl být Ignác Stuchlý prohlášen blahoslaveným, je uznání zázraku na jeho přímluvu. Proto se věřící modlí na řadě míst novénu a svěřují prostřednictvím Ignáce Stuchlého milosrdnému Bohu své životní starosti a prosí za dar uzdravení nemocných. Podrobnější informace i modlitbu novény lze najít na webových stránkách istuchly.cz a na webových stránkách Rádia Vatikán, kde jsou informace také o dalších čerstvých kandidátech oltáře.

Čeští salesiáni