Skip to main content

Ignác Stuchlý byl prohlášen ctihodným

By 22. 12. 202015 ledna, 2021Ignác Stuchlý, Novinky, Top

(Vatikán, 21. prosince 2020) Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka Božího Ignáce Stuchlého, člena kongregace Salesiánů Dona Boska ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla.

Ignác Stuchlý (1869–1953) odjel do Turína v roce 1894. Po přípravném roce v aspirantátu a noviciátu složil věčné sliby. Jako salesián působil ve slovinské Gorici a v Lublani, v roce 1925 byl pověřen založením českého salesiánského díla, které v roce 1927 zakotvilo ve Fryštáku u Zlína. Pater Ignác Stuchlý se stal duchovním otcem prvních dvou generací českých salesiánů a významnou měrou přispěl k rozkvětu salesiánských povolání. V roce 1950 bylo českých salesiánů kolem 250 v 12 komunitách. Po smrti Ignáce Stuchlého přetrvávala mezi salesiány i laiky úcta k tomuto skromnému knězi-salesiánovi, který byl vyhlášeným zpovědníkem, moudrým rádcem a stále usměvavým salesiánem.

Již ke konci komunistické totality byly podniknuty první kroky k zahájení procesu blahořečení, jehož diecézní část začala v roce 1993 a byla ukončena v roce 2001. Spočívala ve vyslechnutí svědků a shromáždění archivních dokumentů. Poté začala římská fáze procesu spočívající ve vypracování Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis (Pojednání o životě, ctnostech a pověsti svatosti), což se podařilo v roce 2018. Vše následně schválila nejprve komise historiků, teologů a kardinálů.

Z duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho velkou pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru v Boha v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti zlo, utrpení i těžkosti promění v požehnání.

Za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého poděkují salesiáni při mši svaté v neděli 17. ledna 2021 v 9.00 v Brně-Žabovřeskách (odkaz je zde) a v 18.00 na TV Noe. Obě mše svaté bude celebrovat provinciál salesiánů P. Martin Hobza.

Ještě chybí zázrak

Dalším krokem k tomu, aby mohl být Ignác Stuchlý prohlášen blahoslaveným, je uznání zázraku na jeho přímluvu. Proto se věřící modlí na řadě míst novénu a svěřují prostřednictvím Ignáce Stuchlého milosrdnému Bohu své životní starosti a prosí za dar uzdravení nemocných. Podrobnější informace i modlitbu novény lze najít na webových stránkách istuchly.cz a na webových stránkách Rádia Vatikán, kde jsou informace také o dalších čerstvých kandidátech oltáře.

Čeští salesiáni