Skip to main content

Hlavní představený: Lidské srdce je schopné úžasných věcí

By 25. 3. 2021Novinky, Top

Salesián je synonymem pro „život pro ostatní“. Takto známe naše salesiány. Takoví jsou. Takto žijí.

Moji věrní přátelé a čtenáři, srdečně vás zdravím.

Přicházím k vám při této příležitosti se srdcem plným dojetí z toho, co jsem mohl prožít v době velké slavnosti svatého Jana Boska. Mnoho věcí na mě udělalo dojem, z nich ale vynikají dvě svědectví. V prvním případě jsem byl jen svědkem rozhovoru a v tom druhém pouze příjemcem zprávy. Obě svědectví mi dala poznat, že lidské srdce je schopné velkých a krásných věcí. Dovolte mi, abych se o ně s vámi podělil.

První svědectví jsem slyšel v noci 29. ledna 2021 ve Valdoccu v bazilice Panny Marie Pomocnice, kde jsem seděl v lavici mezi lidmi a účastnil se vigilie slavnosti našeho milovaného svatého a Otec salesiánské rodiny. Vigilii vedli čtyři mladí lidé, kteří se zúčastnili meetingu „Ekonomie papeže Františka“ v Římě, pořádaného Svatým stolcem. Jsou to mladí podnikatelé, kteří nepovažují podnikání za způsob, jak zbohatnout za cenu ochuzování druhých, ale podnikají se smyslem pro spravedlnost a solidaritu. Dva z těchto mladých lidí se podělili o svědectví, které daleko přesahovalo téma hospodaření s penězi. Jeden z nich s námi sdílel, s hlubokými emocemi, že před dvěma lety ztratil svého otce. Jeho ovdovělá matka hledala způsob, jak dát svému životu hlubší smysl na památku svého milovaného manžela. Rozhodla se, společně se svými dětmi, přijmout do svého domu dvě děti přistěhovalců, které jsou v této zemi (Itálii) sami, bez jakýchkoli citových nebo rodinných vazeb. Tento mladý muž se s námi podělil o to, jak hluboce na něj a jeho sourozence zapůsobilo rozhodnutí a odvaha jejich matky žít podle evangelia, tak jak věří, že ho dnes máme žít: konkrétním způsobem, s vírou, že má tváře a jména.

O druhé svědectví se podělila mladá podnikatelka, která se rozhodla doučovat senegalské dítě, aby mu pomohla na jeho cestě, růst, vzdělávat se a připravovat se na život. Udělala na mě silný dojem, protože ukázala evangelium živé a bez „umělé sladkosti“. Její svědectví ukazuje, že i dnes takto můžeme žít. Bezpochyby mnoho z vás takto žije, každý svým způsobem, jednoduše a konkrétně.

 Jedno z těch „vzácných poselství“

 

Když přijde řeč na „konkrétnost“, chci vám nabídnout ještě další svědectví, které potvrzuje to, co je hluboce vryto do mého srdce. Už jsem to řekl vícekrát: ve světě, jako je ten náš, který je nepochybně velmi složitý, a který je sužován tolika temnými silami a realitami, musíme dávat vědět o dobrých věcech, které se dělají. Don Bosco to dělal denně a já to udělám zde.

Před pár dny jsem obdržel jednu z těch vzácných zpráv, které neobsahují žádné stížnosti a o nikom nemluví špatně (určitě víte, že stížnosti jsou časté všude). Právě naopak, tato zpráva obsahovala svědectví mladé ženy, která roky žila v salesiánském prostředí, které v jejím životě zanechalo dobrou stopu. Při čtení její zprávy se mi rozbušilo srdce. Řekl jsem si, že se o to s vámi musím podělit, abyste i vy slyšeli něco dobrého, co se dotkne srdce a nezpůsobí mu to bolest.

Ta mladá žena psala toto:

„Milý done Angeli, od té doby, co jsem našla způsob, jak vám napsat, jsem si velmi přál podělit se s vámi o několik věcí. Tady, kde žiji, jsou salesiáni ohromní: pomáhají nám v dobách smutku, poskytují útočiště osamělým, vždy si najdou čas naslouchat a nabádají nás, abychom věřili, důvěřovali a měli naději navzdory vší beznaději.

Pohladí naše duše v trpkých chvílích a slaví naše radosti, jako by byly jejich vlastní. Věřte mi, otče, nevymýšlím si nějaké historky. Celý můj život byl „prozářen“ salesiánským charismatem, nejprve v malém městě (kde byl otevřen první salesiánský dům v Americe) a nyní, po několik posledních let, v Rosariu, velkém a krásném městě. Tady v Domě svatého Josefa pracuji ve škole a účastním se farních aktivit. Na vlastní oči jsem zažila to, o co se nyní chci podělit. Náš ředitel, otec X, zná každého studenta jménem. Ví, jak každého doprovázet v bolestivých chvílích. Mnoho životů našich dětí je poznamenáno smutnou a těžkou realitou: jedno má leukémii, některým zemřeli rodiče, jiné žijí obklopeny domácím násilím a mnoha dalšími neštěstími. Pan ředitel zná každého z nich a přijímá je do svého srdce svými slovy. Další salesián oživuje církev při každé mši svaté. Pak je tu don X, který, přestože je starý, je stále obklopený dětmi a baví je historkami ze „starých časů“. V jiném salesiánském domě s otcem X, neúnavně hledáme nejlepší metodu, jak naučit žáky prvního ročníku číst a psát. Je tolik jmen, které bych mohla zmínit.

V sobotu jsem cestovala přes 1 500 km, abych viděl otce X, který bydlí v domově pro seniory v Zatti. Šla jsem za ním jen proto, abych mu připomněla, jak moc je milován, věnovala mu maličkost za veškerou jeho námahu, kterou nám dal a poobědvala s ním. Hluboce dojat pochopil, že to všechno stálo za to. Tolik života věnoval službě druhým!

„Salesián“ je synonymem pro „život pro ostatní“. Takto známe naše salesiány. Takoví jsou. Tak žijí. „Jsme na světě pro druhé,“ opakuje nám stále otec X a parafrázuje při tom Dona Boska. Ano! Proto je ve vzduchu něco zvláštního, něco neviditelného v atmosféře našich školních hřišť. Všechno to souvisí s radostí, nadějí a svatostí.

Šťastný svátek Dona Boska, drahý hlavní představený. Modlím se za vás a ve vás za každého salesiána, který nám dává pocítit, že Don Bosco je živý, že vždy byl a že stále je. Šťastný svátek Dona Boska a požehnání pro všechny.“

Tady máte toto vzácné svědectví, plné chuti a života. Ponechám ji v anonymitě, aby se nezačervenala, a aby se nenašli lidé, kteří by si při čtení tohoto článku pomysleli, že dělám „reklamu“. Moji přátelé, vy víte, že nedělám. Proč bych neměl mluvit, proč bych měl mlčet o životodárných zprávách, které říkají pravdu těch, kteří prožívají hluboko v srdci to, co nám napsali? Jednoduše říkám, že chlapci ve Valdoccu znali stejnou realitu, protože mezi nimi byl živý Don Bosco. Je radost vědět, že mnoho našich domů má dnes stejnou „příchuť Valdocca“!

Přeji vám vše dobré! Kéž jsou vaše srdce velká a otevřená Naději.

Hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime

Salesiánská informační agentura ANS