Skip to main content

Hlavní představený: Až po darování života

By 30. 9. 2021Novinky, Top

Poselství hlavního představeného salesiánů dona Ángela Fernándeze Artima vyšlo v zářijovém čísle Il Bollettino Salesiano.

Mladý salesiánský dobrovolník si uvědomil, že ho nemůže zastavit. Proto ho pevně sevřel v náručí a řekl: „Zemřu, ale nedovolím ti vstoupit do kostela.“ A tak tento mladík a onen sebevražedný atentátník zemřeli spolu.

Akaš Bašír ( * 22. června 1994 † 15. března 2015)

Milí čtenáři měsíčníku Il Bollettino Salesiano, velmi rád vyprávím události ze života, které se dotkly mého srdce. Proto dnes, když stojíme před tolika projekty, sny a perspektivami nového školního roku, vám chci vyprávět příběh jednoho mladého muže, podobného mnohým mladým lidem v našich domech, mladým dobrovolníkům nebo mladým lidem ve veřejné službě, animátorům v oratořích a ve střediscích mládeže, kteří milují život stejně jako jejich vrstevníci.

Tento mladý muž, o kterém vám povím, je bývalý salesiánský student z Pákistánu, který se „jednoduše“ obětoval jako mučedník, aby zachránil desítky životů. Protože mladí lidé jsou schopni všeho, i toho největšího hrdinství.

Příběh Akaše Bašíra

Život Akaše Bašíra je překvapivě obyčejný. Byl to salesiánský žák, mladý katolík, který se narodil v skromné ​​rodině, ale měl hlubokou a upřímnou víru. Studoval v jednom z našich ústavů v Pákistánu ve městě Láhaur v křesťanské čtvrti Youhanabad.

Akaš Bašír žil normálně jako každý jiný mladý člověk na tomto světě, ve své rodině, mezi přáteli, ve škole, v práci, ve sportu a v modlitbě. Samozřejmě v zemi jako Pákistán, kde převládá konzervativní muslimská víra, být mladým katolíkem není maličkost. Víra tam není pouze označením nebo rodinnou tradicí, ale je identitou.

Jednoduchou, ale významnou vodící nití, kterou se vyznačovala jeho existence, byla „služba“. Každý okamžik Akašova života byl činem služby, a také zemřel během toho, když sloužil společenství ve své čtvrti – až po darování svého vlastního života.

Dne 15. března 2015, kdy ve farnosti svatého Jana slavili mši, skupina bezpečnostní služby, kterou tvořili mladí dobrovolníci – mezi ně patřil i Akaš Bašír – svědomitě střežila vchod. V ten den se stalo něco neobvyklého.

Památník mladého mučedníka naproti kostelu sv. Jana v pákistánském městě Láhaur

Akaš si všiml, že nějaký člověk s výbušninami pod oblečením se pokouší vstoupit do kostela, aby se uvnitř odpálil. Zadržel ho, oslovil ho a bránil mu jít dál. Ale když si uvědomil, že ho nemůže zastavit, pevně ho sevřel v náručí a řekl: „Zemřu, ale nedovolím ti vstoupit do kostela.“ A tak tento mladík a onen sebevražedný útočník zemřeli spolu. Náš mladý muž obětoval svůj život, čímž zachránil životy stovek lidí, chlapců, dívek, matek, dospívajících i dospělých lidí, kteří se v té době modlili v kostele. Akaš měl dvacet let.

Tato skutečnost na nás salesiány a salesiánskou rodinu hluboce zapůsobila a samozřejmě nemůžeme a nechceme zapomenout na mladého Akaše. Jeho jednoduchý a normální život byl nepochybně velmi významným a důležitým příkladem pro mladé křesťany v Láhauru, v celém Pákistánu i v salesiánském světě.

Jeho maminka řekla: „Akaš byl součástí mého srdce. Ale naše štěstí je větší než naše bolest, protože nezemřel na drogovou závislost nebo při nehodě. Byl to jednoduchý mladík, který zemřel na Pánově cestě, přičemž zachránil kněze i farníky. Akaš je již nyní naším světcem.“

Dnes pomáhá bezpečnostnímu týmu kostela Akašův mladší bratr Arsalan. Jeho máma říká: „Nezastavili jsme ho, protože nechceme bránit svým dětem ve službě církvi.“

Mladí mučedníci dnešní doby

Ježíš řekl: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ztratí ho, a kdo by ztratil svůj život pro mě, nalezne ho.“

26. června 2018 křesťanská komunita v Láhauru slavila narozeniny Akaše Bašíra v ulicích.

Akaš Bašír je toho živým příkladem. Je příkladem svatosti pro každého křesťana, příkladem pro všechny mladé křesťany na světě. Být dnes svatým je možné! A nepochybně je to nejzjevnější charismatický znak salesiánského výchovného systému.

Každý student v našich institucích ví, že k dosažení svatosti je třeba najít štěstí tak, že hluboce milujeme Boha a své drahé, prokazujeme službu i těm, které známe jen z vidění a projevujeme jim pozornost, a také tím, že jsme zodpovědní v běžných povinnostech, sloužíme a modlíme se.

Ale Akaš speciálním způsobem představuje mladé pákistánské křesťany, reprezentuje náboženskou menšinu. Akaš Bašír je vlajkou, znakem, hlasem mnoha křesťanů, kteří jsou v nekatolických zemích napadáni, pronásledováni, ponižováni a mučeni.

Akaš je hlasem mnoha odvážných mladých lidí, kteří dokáží dávat svůj život za víru navzdory těžkostem života, chudobě, náboženskému extremismu, lhostejnosti, sociální nerovnosti a diskriminaci – v duchu dalších mladých svatých nebo blahoslavených, jako jsou svatý Dominik Savio (+ 1857), svatá Maria Goretti (+ 1902), blahoslavený Pier Giorgio Frassati (+ 1925), svatý mladík José Sanchez del Río (+ 1928) nebo nedávno blahořečený mladík Carlo Acutis (+ 2006).

Akášův život je silným svědectvím dnešní katolické církve. Připomíná nám první křesťanská společenství z minulosti, která žila ponořená v kulturách a filozofiích, které byly v jasném rozporu s Ježíšovou vírou. I společenství v Skutcích apoštolů bylo menšinou, ale měli nesmírnou víru v Boha.

Život a mučednická smrt tohoto mladého Pákistánce, který měl pouhých dvacet let, nás nutí poznávat moc Ducha svatého, živého, přítomného na místech, kde bychom ho čekali nejméně, v pokorných, v pronásledovaných, v mladých a milých Božích lidech.

Akaš Bašír, náš bývalý salesiánský student z Pákistánu, je svědectvím našeho preventivního systému, příkladem pro naše mladé lidi a požehnáním pro naše náboženské menšiny.

Přeji Vám všem krásný start do nového školního roku a obzvláště žehnám Vašim rodinám, komunitám a institucím.

Ángel Fernández Artime,

hlavní představený Salesiánů Dona Boska

Salesiánská informační agentura ANS