Skip to main content

Don Bosco – Génius, který věděl, jak udělat své chlapce šťastnými

By 30. 1. 2021Novinky, Top
Promluva hlavního představeného salesiánů dona Ángela Fernádeze Artime, která vyšla na stránkách lednového čísla Bollettino Salesiano.

Moji drazí přátelé a čtenáři,

letošní lednové číslo se potkává s velkou celosvětovou oslavou svátku Dona Boska (31. ledna). A je tu ještě něco jiného:

V roce 2021 si budeme připomínat sté výročí úmrtí jeho druhého nástupce, dona Paula Albera, kterému Don Bosco říkal Paolino. Don Albera, poté co se stal salesiánem, vyprávěl o slavné fotografii, na které Don Bosco „pózoval“, jako by poslouchal vyznání jednoho ze svých chlapců a mnoha dalších kolem. V té době museli lidé při fotografování zůstat velmi dlouho nehybní. „Don Bosco musel vybrat jednoho z chlapců, aby si kleknul na klekátko, jako kdyby se vyznával ze svých hříchů. Rozhlédl se kolem a s úsměvem zavolal: ‚Paolino, pojď sem. Poklekni a polož si čelo na moje, abychom se nehýbali.‘“

Toto je náš Don Bosco, který dokáže, aby všichni jeho chlapci a každý z nich zvlášť pocítili, že jsou milovaní, že jsou opravdu výjimeční a že má s každým z nich úžasné plány, protože to byly Boží plány.

Jsem skutečně přesvědčený, že Don Bosco měl velkou schopnost přimět své chlapce, aby prožili život jako hostinu a víru jako štěstí.

Zdá se mi, že je to velký dar nebo jeden z velkých darů Dona Boska. Tolikrát jsem o tom přemýšlel, když jsem se snažil proniknout do jeho srdce tak hluboko, jak jsem jen mohl, protože to říká všechno: měl schopnost měnit běžný každodenní život s jeho obtížemi a únavou a často s hladověním a žízní, na důvod k radostnému životu. A takový byl Don Bosco, když pomáhal svým chlapcům, aby se cítili velmi šťastní, že mohou milovat Boha a být milováni jím. Řekněte mi, jestli to není něco typického pro někoho, kdo je skutečně pedagogický génius.

Před mnoha lety, když jsem viděl film Život je krásný , byl jsem hluboce dojat láskou tohoto otce a také jeho genialitou, s jakou dokázal měnit pro svého syna hrůzy koncentračního tábora v dobrodružství, někdy ve hru, v důvod k překvapení. Někdo by mohl říci, že jedinou věcí, kterou otec ve filmu udělal, bylo oklamání jeho syna. Ne, není to tak. Tento otec měl z lásky výjimečný talent, aby svého malého chlapce nechal žít realitou, jedinou realitou, která tam byla, a to takovým způsobem, aby ho každodenní hrůza nerozdrtila, a který umožňoval jeho úsměv a aby světlo z jeho tváře nikdy nezmizelo.

Don Bosco byl v tomto mistrem. Byl geniální v poznání, jak najít štěstí a důvody pro naději v maličkostech, ve znameních pozornosti, které věnoval všem, v jednoduchých gestech, která se zdají být ztracena v běžnosti každého dne, ale která mají velký význam a velmi velkou hodnotu.

Jedná se o vzácné dědictví, které Don Bosco zanechal svým salesiánům a dcerám Panny Marie Pomocnice, celé své salesiánské rodině: dědictví mužů a žen, kteří každý den hledají dar soucitu pro setkání s chlapci a dívkami, s velmi konkrétním a skutečným smyslem pro setkání s každou osobou – také se stydlivějšími, s těmi, kteří mají pocit, že mají méně schopností a darů; být ženami a muži, kteří jsou vždy schopni udělat první krok, pokud jde o oslovení mladých lidí, kteří se snaží ke každému přistupovat s úctou, s touhou porozumět a pomoci, s radostí z toho, že jsou mezi nimi, zejména s těmi nejpotřebnějšími. Toto je salesiánská amorevolezza: opravdová náklonnost učitelů, v nichž je lidské teplo i duchovní jemnost.

Pro toto a ještě mnohem více měl každý chlapec v oratoři Dona Boska pocit, že je tím, koho Don Bosco nejvíce miluje, jako by to byl jediný chlapec. To je pro vás krásný důvod, abyste v tomto novém roce velkolepě oslavili svátek Dona Boska, protože opouštíme rok, který byl velmi těžký kvůli Covidu-19 a jeho důsledkům, a doufáme, že ho dokážeme porazit za pár měsíců. Udělejme každý vzdělávací prostor, každý salesiánský dům, každé osobní setkání důvodem k pocitu, že život je krásný, stojí za to žít ho jaký je, je to Boží dar, a tak se dá žít jako ve svátek i v ponurých dnech, žitý plný světla, které vychází ze zřeknutí se sebe sama a důvěry v Boha života.

Přeji vám nejšťastnější rok 2021 naplněný Božím požehnáním a mateřskou přítomností Marie, naší MATKY, Pomocnice křesťanů.

„A tak se nepohneme!“

Ángel Fernández Artime, hlavní představený salesiánů

Salesiánská informační agentura ANS