Skip to main content

Don Artime představil sérii videí „Je čas 28. generální kapituly“

By 20. 12. 2020Novinky, Top

Hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime představil sérii videí, která mají podpořit šíření poselství 28. generální kapituly.

V prvním videu don Artime zdraví všechny své spolubratry z nového muzea na Valdoccu a vysvětluje první z osmi programových linií pro následující šestiletí, které jsou popsány v dokumentu Pokapitulní úvahy. „Je čas uvést v život to, co jsme reflektovali a promýšleli,“ říká hlavní představený na úvod videa, ve kterém vysvětluje programovou linii: „SALESIÁNEM DONA BOSKA NAVŽDY. Šest let pro růst salesiánské identity.“ Další videa budou vycházet přibližně s tříměsíčním odstupem, aby bylo možné během dvou let přiblížit všech osm programových linií.

Ve videu jsou i úryvky z proslovů, které přednesli na 28. generální kapitule delegáti z řad mládeže. Jedna z mladých delegátek se k salesiánům obrací se slovy: „Není pro vás dostačující projít formací, být připravení, ale vy potřebujete být zamilovaní. Jedině láska vás přiměje dělat bláznivé věci. Mluvíme o hluboké zamilovanosti. Věřím, že musíte být bláznivě zamilovaní do mladých lidí. Tak je miloval Don Bosco. A jediná osoba, schopná opravdu bláznivého jednání z lásky, byl Ježíš, už tak dávno. Myslím, že toto je nakonec vše o co žádáme: přítomnost, lásku, doprovázení.“

Video v délce pěti minut je k dispozici v italštině , španělštině , angličtině , francouzštině a portugalštině na jednotlivých jazykových YouTube kanálech Salesiánské informační agentury ANS.

Salesiánská informační agentura ANS