Skip to main content

Dobrovolnický „manuál“

By 9. 6. 2020Novinky, Top

SADBA vydala novou knížku nazvanou Dobrovolnictví v salesiánském poslání.

Jedná se o první zahraniční překlad v Římě vydané publikace o 150 stranách na křídovém papíře s doprovodnými fotografiemi našich dobrovolníků. Tento dobrovolnický „manuál“ pro celou salesiánskou kongregaci nastavuje, v čem spočívá, jak funguje a co vyžaduje salesiánská misijní dobrovolnická služba. Tu máme v naší české provincii poměrně dobře rozvinutou zvláště díky vzdělávacímu kurzu Cagliero a projektu Adopce nablízko, a proto také podobný materiál pro rozšíření misijních a salesiánských obzorů vítáme.

Kniha je určená především salesiánům, bývalým i současným misijním dobrovolníkům, celé salesiánské rodině, ale také všem zájemcům o tuto rozvíjející se salesiánskou oblast. Pokud byste o knihu stáli, napíšte na email: objednavky@sadba.org. Knihu dáváme za dobrovolný příspěvek na salesiánské misijní dobrovolníky.

Převzato ze SADBA.org