Skip to main content

Salesiánská asociace Dona Boska připravuje každoročně osvětový program „Dnes jím jako“ určený základním a středním školám. Žáci a studenti se v něm hravou formou seznamují s rozvojovými zeměmi a s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu.

Co je pro vás připraveno:

  • obecné informace o Angole
  • pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol)
  • doplňující materiály (videa, fotografie, písničky)
  • recepty na angolské jídlo
  • soutěž pro školy

Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma realizace je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem.
Po registraci zašleme přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Registrace nám také slouží k tomu, abychom měli přehled o zájmu škol účastnit se „Dnes jím jako“, vzájemné komunikaci a zpětné vazbě (k vylepšení dalšího ročníku). Projekt „Dnes jím jako Angolan“ oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.

Jsme s mladými ve světě