Skip to main content

Deset vět papeže Františka salesiánům

By 30. 6. 2020Novinky, Top
Papež František se chtěl zúčastnit 28. generální kapituly salesiánů ve Valdoccu, v domě, kde don Bosco věděl, jak vytvořit skutečnou školu svatosti. Bohužel kvůli pandemii to nebylo možné, ale Svatý otec se na kapitule zpřítomnil dopisem, který vlastnoručně salesiánům napsal. Zde je 10 vět, které stále rezonují jako jádro tohoto dopisu nazvaného „Možnost Valdocco“.

1. Hluk oratoří. Jsem si jistý, že hluk a brebentění oratoří bude pro Ducha svatého nejlepší a nejúčinnější hudbou, která oživí charismatický dar vašeho zakladatele. Nezavírejte okna před tímto hlukem v pozadí…

2. Nepřizpůsobujte se módní kultuře, ani se neskrývejte do hrdinské, ale již netělesné minulosti. V měnící se době je dobré věnovat dobrou pozornost slovům svatého Pavla Timoteovi: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ (2Tm 1,6-7).

3. Starostlivý a rozvážný přístup, který je schopen rozpoznat ústřední místa. To vám pomůže vykročit na cestu s kuráží a dary následovníků Dona Boska a stejně jako on rozvinout „odvážnou kulturní revoluci“ (Encyklika Laudato Si, 114).

4. Ani pesimista, ani optimista, salesián 21. století je člověk naplněný nadějí, protože ví, že jeho centrem je Pán, který může všechno tvořit nové (srov. Zj 21,5). Pouze to nás zachrání od života v rezignaci a defenzivním přežívání. Pouze tak bude náš život plodný (srov.  Homilie, 2. února 2017).

5. Věrný život charismatu je něco bohatšího a více podnětného než jednoduché opuštění, vzdálení se nebo přizpůsobení domů nebo aktivit; znamená to změnu mentality tváří v tvář poslání, které musí být naplněno.

6. Nechť je charisma obnoveno. Každé charisma musí být obnoveno a evangelizováno, ve vašem případě zejména nejchudšími mladými lidmi.

7. Je důležité říci, že nejsme formováni pro misii, ale že jsme formováni v misii. Kolem toho se točí celý náš život s jeho volbami a prioritami.

8. Bratři koadjutoři jsou živým vyjádřením bezpodmínečnosti, kterou nás charisma vyzývá střežit. Vaše zasvěcení je především znamením bezpodmínečné lásky Pána a v Pánu jeho mladým lidem, které není určeno na prvním místě konkrétním úřadem, funkcí nebo službou, ale přítomností.

9. Všestranná přítomnost vaší salesiánské rodiny je výzvou k ochraně a zachování bohatství mnoha kultur, do kterých jste ponořeni, aniž byste se snažili je všechny přimět k přizpůsobení se.

10. Sen o otevřených, plodných a evangelizujících domech schopných umožnit Pánu, aby ukázal tolika mladým lidem svou bezpodmínečnou lásku a také vám umožnil těšit se z krásy, ke které jste byli povoláni. Sněte…

Salesiánská informační agentura ANS