Skip to main content

Covidové zpravodajství z komunit

By 16. 11. 2020Novinky, Top

V Kobylisích otevřeno

Kostel otevřený k osobní modlitbě, přijetí svátostí nebo duchovnímu rozhovoru mají salesiáni v pražských Kobylisích u sv. Terezičky i během pandemie sedm hodin denně.

„Za poslední týden se tu vystřídalo kolem 650 lidí denně, osmdesát z nich bylo u svatého přijímání,“ počítá kobyliský duchovní správce František Blaha. Farníci kombinují návštěvy kostela se sledováním mší svatých online – ty „Terezička“ vysílá v neděli v 10:30 na svém YouTube kanálu Farnost Kobylisy.

Online se v listopadu rozjela také příprava dětí na první sv. přijímání. Virtuální výuka náboženství však ve farnosti neprobíhá. „Zrovna jsem mluvil s rodiči, kteří říkali, jak děti tráví před obrazovkou nad školními povinnostmi i sem hodin denně,“ popisuje František. Proto se katecheti rozhodli zvolit pracovní listy pro domácí výuku a jiní ji řeší po telefonu.

Farnost také až do konce listopadu pořádá virtuální podzimní „bazárek“ oblečení, bot nebo učebnic. V pandemii myslí u salesiánů také na nemocné nebo časově vytížené a nabízí roznášku nákupů nebo hlídání dětí – přičemž nabídka pomoci výrazně převyšuje poptávku. „Je dost lidí, kteří chtějí pomáhat, ale ne už tolik těch, kteří se přes farnost přihlásí, že něco potřebují,“ říká kobyliský farář František. A dodává, že někteří ze salesiánů nastoupili jako dobrovolníci v Nemocnici Pod Petřínem u boromejek.

Přes současná pandemická omezení hledí farnost dopředu a počítá s „offline“ programy na následující rok. Patří mezi ně čtyřměsíční duchovní obnova „Život v Duchu“, založení nového společenství mládeže nebo křest katechumenů. „Ve druhém ročníku přípravy jich máme dvanáct a scházejí se online. Ve skupince deseti letos začínajících je to ale složitější, protože se zatím nemohli osobně potkat,“ uzavírá otec František s tím, že například online týdenní setkávání absolventů kurzů Alfa se daří.

Žabiny jsou online

Salesiáni v Brně-Žabovřeskách nabízejí během pandemie bohoslužby, online přenosy růženců, společenství pro mladé i akce pro rodiny s dětmi. K pravidelným bohoslužbám se o středách a pátcích večer připojovalo také Rádio Proglas, fenoménem se staly nedělní bohoslužby, při nichž se kněží z komunity střídali ve vedení mší svatých, ale také při tzv. Speciálech, při nichž vystupovala plyšová zvířátka, myška Jůlinka a pejsek Flíček, a zadávali dětem aktivity na dlouhé karanténní večery. Salesiáni také po nedělních mší pořádali „farní kavárny“ (uvádění do kulinářského umění, kouzlení, vyprávění vtipů a historek ze života, zpívání příležitostných popěvků nebo folklorních písní, scénky ze života svatých). Nedělní mše, ale i růžence a všednodenní bohoslužby, byly stále populárnější a salesiání-Brňáci vytvořili velkou virtuální farnost po celé republice, která čítala tisíce sledujících. Nemoc COVID-19 se salesiánům v Brně snad i po uzávěrce šestého čísla magazínu vyhýbá, takže se vysílání „komunitních přenosů“ mohli zúčastnit všichni z Žabovřesk a občas také salesiáni z Líšně.

V online provozu jsou také salesiánská střediska mládeže v Žabinách i v Líšni. Zatím největší ohlas mělo loutkové zpracování legendy o sv. Martinovi na kanále YouTube, které zhlédlo na 4000 uživatelů.

Nová je také online aktivita pro mládež Na večerní vlně, která se od tohoto týdne přesouvá z YouTube na uzavřenou skupinu na Facobooku.

Uzdravení nemocní

Některé salesiánské komunity se nevyhnuly covidové nákaze a musely na čas zůstat v karanténě. Přesto je evidentní, že jakmile se komunity zase otvírají, nezůstávají zavřeny pro veřejnost a především kostely otevírají k alespoň minimální pastoraci „na distanc“. O své činnosti salesiáni pravidelně informují na sociálních sítích (YouTube, Bosco point, Instagram) nebo na webových stránkách. Také salesiáni v zahraničí hýří aktivitou, na FB se to týká především novopečeného Římana Pavla Gambiho Ženíška.

Na závěr všem, kteří onemocněli, přejeme brzké a komplexní uzdravení bez následků. A hojnost požehnání do adventního času!

Zdeněk Jančařík