Skip to main content

Český překlad Strenny 2020

By 21. 1. 2020Novinky, Top
Poselství hlavního představeného Strenna 2020 je nyní v češtině a doprovodné video má české titulky.
Hlavní představený salesiánů don Ángel F. Artime vyzývá celou salesiánskou rodinu, aby hledala nové cesty a probouzela své charisma. V tomto roce, na konci jeho šestiletého funkčního období, ve Strenně vysvětluje „politiku nebeského Otce“ a připomíná, abychom si cenili našeho dědictví a zachovávali ho. „Dobří křesťané a poctiví občané“ je název Strenny 2020, který prohlubuje verš evangelia: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“
O Strenně 2020 jsme už podrobněji informovali zde. Nyní už je k dispozici v českém překladu a stáhnout či prohlížet ji můžete zde. Strennu 2020 také ilustruje video, které je s českými titulky.
Jan Kvapil