Skip to main content

Česká salesiánská provincie má nového provinciála

By 10. 1. 202013 ledna, 2020Novinky, Top
V pátek 10. ledna 2020 hlavní představený Angel Fernandez Artime se svou radou a na základě průzkumu mezi českými salesiány jmenoval provinciálem pro období 2020 – 2026 salesiána P. Martina Hobzu.

Martin Hobza má 49 let a 21 let je knězem. Ve své službě vystřídá P. Petra Vaculíka, který českou provincii vede 10. rok.
Je 10. provinciálem v historii české salesiánské provincie a prvním z generace salesiánů, kteří byli formováni po revoluci v roce 1989.

Narodil se 1. března 1970 v Třebíči. V 18 letech vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích, kde poznal salesiány Dona Boska. Od roku 1991 prožíval v pražském semináři období přednoviciátu. V roce 1991 vstoupil do noviciátu do Hodoňovic u Frýdku Místku, který po roce zakončil svými prvními sliby. V devadesátých letech udělal zkušenost s italskou oratoří v Římě ve farnosti Santa Maria della Speranza, kde také složil své věčné sliby. Na papežské salesiánské univerzitě v Římě (UPS) vystudoval salesiánskou spiritualitu. Po návratu z Itálie působil jako ředitel střediska v Brně-Žabovřeskách a později v Českých Budějovicích měl na starost salesiánské studenty. V Praze-Kobylisích byl nejprve ředitelem komunity a nyní působí jako farář.

Přejeme mu hodně darů Ducha svatého, které bude potřebovat pro svoji službu. Ať ho Panna Maria Pomocnice stále provází.
Libor Všetula
Fotografie Člověk a Víra