Skip to main content

Bývalí žáci Dona Boska slaví 150 let

By 24. 6. 2020Novinky, Top

Sdružení bývalých žáků Dona Boska vzniklo před 150 lety. Je jednou z větví salesiánské rodiny, která sdružuje absolventy salesiánských škol, aby dále předávali a rozmnožovali to, co od salesiánů ve škole přijali.

Carlo Gastini společně s dalšími mladými lidmi, absolventy školy ve Valdoccu, navštívili 24. června 1870 Dona Boska. Popřáli mu k svátku, poděkovali za jeho lásku a za vzdělání. Don Bosco je vyzval, aby se stali součástí salesiánské rodiny jako bývalí žáci a vytvořili organizaci, ve které se budou vzájemně podporovat a pomáhat salesiánům. Dal jim tak jasný podnět k tomu, aby zůstali živou součástí salesiánské rodiny, i když nejsou povoláni k zasvěcenému životu jako salesiáni nebo salesiáni spolupracovníci. Dnes si toto sdružení připomíná významné výročí 150 let od svého založení.

V české provincii se sdružovali bývalí žáci, kteří studovali v salesiánských školách před rokem 1950. Jako organizace fungovali i po roce 1989, ale už ukončili svou činnost.

Českou obdobou Sdružení bývalých žáků Dona Boska jsou Staré Páky. Je to sdružení chlapů, kteří v chlapeckém věku v době totality jezdili se salesiány na prázdninové chaloupky. Tehdy je silně ovlivnil příklad statečnosti a rodinné zázemí, které na chaloupkách zažili. Na tehdejší přátelství chtěli navázat i po revoluci a 20. června 1991 uspořádali první slet Starých Pák. Setkávají se už 29 let, vzájemně se podporují a tvoří rodinu, která je neodmyslitelnou součástí české salesiánské rodiny. To, co od salesiánů dostali, jim vrací třeba i svou častou pomocí na brigádách všude tam, kde je potřeba.

Jan Kvapil