Skip to main content

Bývalí misijní dobrovolníci na cestách

By 15. 7. 2019Novinky, Top

Devět bývalých misijních dobrovolníků a Pavel Gambi Ženíšek s Jaroslavem Mikešem – to je parta, která v prvním prázdninovém týdnu brázdila okolí Turína. Vyrazili jsme objevovat stopy Dona Boska, nebo je spíše po nich kráčet, protože objevené už jsou.

Do aut jsme nasedli v sobotu večer po mši. První zastávka byla v Regensburku, další spojená s ranní koupelí a kávičkou u Bodensee a neděli jsme slavili v Curychu u českého salesiána Antonína Špačka. Poté jsme pokračovali přes Alpy do Mazzo di Valtellina k místnímu farmáři a kamarádovi Sandrovi. Jeho sýry nám provoněly auto a s jeho krávami jsme mohli zapózovat fotografům pod Alpami. I krávy nám na chvíli provoněly auto, ale naštěstí ne tak intenzivně jako sýry.

Další krátkou zastávkou byla koupačka u ledovcového jezera a delší a poslední zastávka byla spojena se setkáním se sestrou dobrovolnice Marušky v Menaggio. A poté už nic nebránilo pohodové jízdě směr Colle don Bosco. Zde jsme měli zázemí a každý den vyráželi do okolí poznávat život a dílo Dona Boska. Každý účastník měl připravené krátké povídání o životních etapách Dona Boska a o lidech, kteří ho podporovali, byli mu na blízku a spolupracovali s ním (matka Markéta, matka Mazzarello, Dominik Savio, don Cafasso, don Cagliero). Zamýšleli jsme se, jak nás právě tito lidé mohou inspirovat a společně jsme sdíleli naše myšlenky. Jeden den jsme strávili v Turíně, kde je nyní na studiích český salesián Filip Mareš. Ten nás vzal do oratoře a na projížďku na kolech, která byla velkým zážitkem. Vítr ve vlasech, auta kolem vás, jízda na červenou, projíždění vodotrysků a návštěva katedrály s turínským plátnem.

My naopak Filipa vzali s sebou na Colle don Bosco a na sobotní výlet. V neděli jsme ráno při mši poděkovali za pohodový týden plný radosti, zpěvu, modliteb, zamyšlení, povídání a vyrazili domů.

Velké díky Gambimu a Marušce za přípravu této pouťo-poznávací akce!

Helena Janíková

převzato z www.sadba.org