Skip to main content

Brandon příjme jáhenské svěcení v Turíně

Náš spolubratr Brandon udělá další krok na cestě k našemu Pánu a ke kněžství. Přijme jáhenské svěcení 10. června 2023 v Turíně v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Jmenuji se Brandon Homero Figueroa González, narodil jsem se v Guatemale 13. června 1993. Dona Boska a jeho styl přinášet Ježíše mladým jsem poznával od svých 6 let v salesiánské škole. Na konci studia jsem odpověděl na výzvu dát se do služby Pánu a 18. ledna 2014 jsem se stal salesiánem v Kolumbii. Poté jsem pocítil misijní povolání a hlavní představený mě poslal do české salesiánské provincie, přesněji do našeho bulharského misijního díla. Tam, v našem domě v Kazanlaku, jsem 15. srpna minulého roku (2022) složil věčné sliby. Od září 2020 studuji v Turíně teologii, abych se stal salesiánským knězem. Prosím o vaši modlitbu, aby mi Pán dal srdce jako má on, Dobrý pastýř.

Brandon González