Skip to main content

Aktualizace salesiánského breviáře

By 17. 12. 2020Novinky, Top

Breviář je soubor textů určených ke každodenní modlitbě křesťanů. Napříč společenstvími může mít různé verze a svou vlastní má i salesiánská rodina. K dispozici je i breviář v elektronické verzi, a to online na stránce Breviar.cz nebo jako mobilní aplikace Breviář.

Před pár lety jsme díky nezištnému správci elektronického breviáře Juraji Vidékymu zprovoznili také českou verzi salesiánského breviáře, která ovšem potřebuje údržbu a upgrade. To se nám konečně podařilo, takže už v adventu se můžete modlit s aktualizovanými texty. Ve staré verzi chyběly některé závěrečné modlitby, bylo třeba upravit některé detaily, doplnit životopisy, ale také zařadit celé nové texty, jako třeba text pro liturgické čtení z dopisu bl. Alberta Marvelliho (5. října), druhé čtení na svátek sv. Dominika Savia (6. května), nebo dodat celý nový breviářový text, na který se můžete těšit 8. ledna při památce bl. Tita Zemana, mučedníka za duchovní povolání.

Aktuální verzi elektronického breviáře najdete online na adrese Breviar.cz, nebo si můžete stáhnout do telefonu aplikaci Breviář ve verzi pro Android i pro iOS. Pokud už aplikaci máte staženou, je potřeba ji aktualizovat pro získání verze s aktuálními texty.

Salesiáni

Zde je ukázka hymnu k bl. Titovi:

Buď Bohu chvála na výsosti

ať svědectví ti zazní v hojnosti.

Titus nám káže s Kristem jít,

Láska mocnější je než nenávist.

Maria nad hříšníky slzy prolévá

Kdo nenávidí, ten v smrti prodlévá

Dát život za bratry, to veliká milost je

Položme oběť svou dnes před sebe.

Jsme více než vrabci v stromoví

Kdo Otce má, ten dobře ví,

že cesta mučednictví těžká je,

však vede přímo do ráje.

Co potmě pravil Pán, to Duch hned vynese,

ať Titovo mučednictví světem zatřese.

Nepřítel duši nikdy nezmaří.

Tak svědčil Titus o Něm v žaláři.

Mučedník Titus usnul u Pána

a navždy pravil: oběť Tvá dokonána.

Nám říká: vytrvej, bratře, sestro, do konce,

čeká tě nebesky přenádherné ovoce.

Ať v salesiánské rodině modlitba zní

za duchovní svatá povolání,

našimi ústy chválu zpívejme

o Bohu, kterého provždy vzývejme. Amen.