Skip to main content

Aby se do noviciátu přihlásilo 10 mladých mužů

První stručný rozhovor s nově jmenovaným provinciálem Salesiánů Dona Boska v ČR nepostrádá humor a kouzlo okamžiku. V pár slovech P. Martin Hobza, SDB, naznačuje, co bude dělat v příštích dvou měsících a kam směřují jeho myšlenky těsně po jmenování představeným.

Martine, kdy ti zavolal hlavní představený s otázkou, jestli přijímáš roli budoucího provinciála?

Nejdřív mi volal jeden člen hlavní rady. To jsem právě jel po Praze tramvají na hřbitov ukládat urnu. Ptal se mne, jestli můžu mluvit, jestli jsem sám. Tak jsem řekl, že jsem v plné tramvaji, ale jinak sám… Bylo to v pátek 10. 1. odpoledne. Řekl mi, že hlavní představený mi zavolá v 16.30.

Máš už představu, co budeš dělat příští dva měsíce? A pak – na co se zaměříš nejdřív, co budou tvé první kroky?

Na ty dva měsíce mám představu dost přesnou. Budu dál sloužit v kobyliské farnosti a navíc připravovat její předání novému faráři. Zároveň bych měl začít poznávat své nové úkoly, alespoň ty nejakutnější. Od 16. února budu na 7 týdnů v Turíně na generální kapitule. Až se vrátím, tak snad ještě dokončím některé úkoly ve farnosti a pak se zaměřím na tým svých nejbližších spolupracovníků ve vedení provincie.

Jak přijali tvé jmenování spolubratři v Praze-Kobylisích a farníci u sv. Terezičky?

Salesiáni, kteří „byli v ohrožení“, si oddechli a ze srdce mi blahopřáli… Někteří jen podotkli: „Já to říkal!“ Každopádně vnímám u všech velkou podporu. Farníci se zachovali taky velmi mile. Blahopřáli mi a vyjadřovali podporu. Na druhou stranu si na mne už zvykli a některým je líto, že nebudu dál farářem. To mně je líto také.

Co si teď přeješ ze všeho nejvíc?

Aby se do noviciátu přihlásilo deset schopných mladých mužů, kteří by chtěli být salesiány.

 

Zdeněk Jančařík