Skip to main content

2. týden 28. generální kapituly: Kapitulní stroj se rozjel

By 1. 3. 2020Novinky, Top
Přátelé, je za námi druhý týden 28. generální kapituly. Hrozba koronaviru COVID-19 vylidnila Valdocco. Jsou zavřeny obě školy, byly zrušeny mše svaté, zmizely skupiny turistů a poutníků. Zůstali jsme sami spolu se stavebními dělníky, kteří rekonstruují dům, ve kterém žil Don Bosco a první salesiáni.

 

Zpočátku se zdálo, že snad kapitula ani nezačne pracovat. Pondělí a úterý jsme ve velkém shromáždění upravovali a schvalovali jednací řád, vytvořili a schválili jednací komise, byli jsme seznámeni s metodologií projednávání témat, připomněli nám, co vše jsem si měli doma prostudovat…

Základní téma zadal generální představený se svou radou a bylo připomínkováno všemi provinciálními kapitulami v roce 2019. Každá provincie měla slyšet jak názory salesiánů, tak názory mladých ve svých dílech. Z příspěvků celého salesiánského světa udělala přípravná komise dva dokumenty určené k projednání na generální kapitule.

Na popeleční středu byl téměř celý den vyhrazený pro modlitbu. Don Pascual Chávez v dopolední meditaci komentoval list, který napsal Don Bosco salesiánům z Říma. Jaké chtěl mít zakladatel salesiány v roce 1884 a jaké nás chce mít pro dnešní mládež?

Ve zbytku týdne jsme pracovali ve skupinách. Jsou celkem čtyři skupiny tematické a jedna o právních otázkách. Jedna tematická skupina hovoří anglicky a zbytek italsky za pomoci angličtiny, španělštiny a ostatních románských jazyků. Každá z těchto velkých skupin salesiánů z celého světa je rozdělena na tři podskupiny. A toto všechno je stroj, který začal ve čtvrtek pracovat v přesných časech a podle stejné metodologie. Předloží se téma, vyslovíme svůj pohled na danou realitu, učiníme interpretaci vzhledem k mladým a vzhledem k nám samotným, vybereme to podstatné a důležité pro další směřování kongregace. Zbytečně dlouze zpřesňované a doplňované zápisy posílají sekretáři centrální komisi.

Stále jsme u otázky: „Jací salesiáni pro dnešní mládež?“

V uplynulém týdnu bylo zřejmé, že poslání k mladým dnešní doby je pro salesiány absolutní prioritou. Mnoho se mluvilo o složitém světě mladých lidí a také o reálném světě, ve kterém dnes žijí salesiáni. Tyto dva světy by se měly potkávat podobně, jako v životě a v srdci Dona Boska. Otevřeně jsme pojmenovávali, co nám překáží v našem poslání, co od nás asi očekává Bůh, který k nám mluví prostřednictvím mladých dnešní doby.

Nakonec uvedu jednu zkušenost ze sobotního jednání naší podskupiny. Přečetli jsem si text vytvořený dvěma dny diskuse. Každý z nás měl vybrat pouze tři důrazy, které považuje pro naše salesiánské poslání (pro apoštolát mezi dnešními mladými) za opravdu důležité. Vedoucí skupiny přerušil jednání a vyzval nás, abychom šli na půl hodiny do basiliky a modlili se. Teprve potom jsme vybírali, co je pro poslání salesiánů mezi mládeží vlastně nejdůležitější.

Na kapitule se mnoho mluví. Je to opravdu záplava slov. Ale také je zde možnost mnoho se modlit.

Petr Vaculík