Skip to main content

Výměna zastřešení v Plzni-Lobzích

V průběhu tohoto roku došlo ke generální opravě zastřešení vstupních prostor do zázemí farnosti a střediska mládeže v Plzni – Lobzích. Jednalo se o generální výměnu krytiny nad chodbou do prostor, které využívá farnost a Salesiánské středisko mládeže.

Na četných místech poškozená stříška byla vyměněna a porušená místa fasády opravena. Na závěr byl proveden nový nátěr předmětných ploch. Přívalové deště, které postihly město, prověřily funkčnost nového pokrytí stříšky a nezpůsobily žádnou škodu oproti dřívějším dešťům.

Děkujeme poskytovateli dotace Městskému obvodu Plzeň 4 za dotaci ve výši 108.299,- Kč. Tato dotace byla poskytnuta vlastníku objektu – Salesiánské provincii Praha. Hlavní práce se uskutečnily v květnu a červenci 2019.

Děkujeme za poskytnutí dotace.

Římskokatolická farnost Plzeň – Lobzy

Salesiánská provincie Praha

Mgr. Evžen Rakovský, Ing. Michal Svoboda