Skip to main content

Ve Zlíně oslavili 20 let od vysvěcení kostela

Salesiánská rodina ve Zlíně oslavila 20 let od posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice na Jižních Svazích.

V pondělí 8. května 2023 proběhla slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner, který zároveň před dvaceti lety nový kostel posvětil. Mše svaté se zúčastnili mimo farníků i lidé, kteří se nějak zasloužili o stavbu kostela, kněží, kteří v kostele sloužili a také zástupci Města Zlína. Na konci mše svaté všem poděkovala Pavla Oklešťková spolu s otcem Petrem Vaculíkem a otcem Danem Žůrkem. Všem byl předán menší dárek. Po mši svaté se všichni sešli na malém občerstvení pod kostelem, aby zavzpomínali na začátky kostela. Pro děti byly připraveny různé hry.

Zlín je krajské město na Jižní Moravě. V současné době má 82 tisíc obyvatel, z toho 22 tisíc bydlí na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů se nachází uprostřed tohoto sídliště. Stavba kostela a střediska mládeže začala slavnostním výkopem v den svátku sv. Jana Boska 31. ledna 2000. Kostel byl posvěcen 8. května 2003. Celý areál zahrnuje kostel s 350 místy k sezení, zázemí farnosti, ubytování pro členy salesiánské komunity, klubovny, učebny, společenský sál a další prostory. Součástí areálu je i velké hřiště s kvalitním povrchem patřící ke středisku mládeže.

Mezi panelovými domy se nový kostel vyjímá. Je to místo pro setkání s Bohem i s lidmi. Snažíme se, aby to bylo prostředí, kde člověk cítí, že je přijímán a milován, ať je mladý nebo starý. Při svěcení kostela řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner: „Otevřením kostela přestává být sídliště jen ubikacemi, kam se chodí spát, ale stává se městem. Tento chrám dává sídlišti duši.“ A jak vidí význam kostel architekt Jan Kovář? „Architektonicky je tento kostel se střediskem mládeže pojat jako otevřená náruč, vysílající odpuštění a lásku s vírou, že lidé skrze něj naleznou nový vztah k svému domovu a rodině.“

SSBZlin.cz