Skip to main content

Naplňování salesiánského poslání se může dít jen díky spolupráci salesiánů, členů salesiánské rodiny a řady dalších spolupracovníků.

Někteří spolupracovníci v našich střediscích pracují jako zaměstnanci, mnoho dalších se podílí na naší činnosti jako externisté a dobrovolníci. Je tak přirozené, že laičtí spolupracovníci přebírají různou míru odpovědnosti za naše organizace ve vedoucích pozicích. V posledních deseti letech došlo už v řadě středisek mládeže k tomu, že pozici ředitele nebo ředitelky zastávají laičtí pracovníci. Salesiáni se na činnosti střediska i nadále podílejí přímo nebo nepřímo.

Od nového školního roku 2024/2025 svěřujeme pozici ředitele střediska laikům na několika dalších místech. Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách povede jeho současný zaměstnanec Radek Komínek. Ředitelem SALESKA v Brně-Líšni se stane trvalý jáhen Zbyněk Vančura, ASC. V čele fryštáckého Domu Ignáce Stuchlého bude od září Dagmar Zlámalíková, dlouholetá pracovnice DISu. Odpovědnost za Salesiánský klub mládeže v Pardubicích převezme salesián Jiří Caha. Dojde také ke změně ve vedení naší misijní organizace SADBA. Její předsedkyní byla zvolena Petra Klašková.

Setkání ředitelů salesiánských středisek mládeže a členů Salesiánské rodiny, kteří pracují ve střediscích

K předávání odpovědnosti za naše organizace laikům nepřistupujeme pouze z důvodu, že nás salesiánů ubývá. Je to krok směrem k rozšíření spolupráce na díle Dona Boska v pestré skupině lidí, s různou životní a profesní zkušeností, která dělá salesiánskou rodinu živou a bohatou. Vás prosíme, abyste nové ředitele, i ty stávající, podporovali modlitbou.

Marek Sklenář, vikář Salesiánské provincie Praha

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky

Radek Komínek

 

 

 

 

Mladý muž, otec od rodiny, schopný animátor i vedoucí. Současný vedoucí sportovního oddělení a koordinátor táborů, který ve středisku s přestávkou působí už spoustu let. Je to člověk, který zná prostředí střediska, je vnímavý a naslouchá svým kolegům.

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň

Zbyňka Vančuru

 

 

 

 

 

 

Je salesiánem spolupracovníkem a trvalým jáhnem, má bohaté zkušenosti jak z práce s mládeží, tak i v oblasti managementu. Salesko zná už od jeho prvopočátků a je jeho srdeční záležitostí.

Dům Ignáce Stuchlého Fryšták

Dáša Zlámalíková

 

 

 

 

 

 

 

Dlouholetá pracovnice DISu, má silnou zkušenost z přímé práce s mladými lidmi, v současnosti zastává pozici fundraiserky a asistentka ředitele.

Salesiánské centrum Pardubice

Jiří Caha

 

 

 

 

Salesián, kněz,  který prošel už řadou středisek napříč Českem, naposledy byl v Don Boscu Ostrava. Má silnou zkušenost z práce se sociálně vyloučenými dětmi a mladými. V současnosti je ředitelem komunity v Pardubicích a má na starost kostel sv. Václava, který je součástí areálu.

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

Petra Klašková

 

 

 

 

 

 

Bývalá dobrovolnice, kterou SADBA vyslala v roce 2019 do Tanzanie. Po návratu se zapojila do přípravy dalších dobrovolníku a v současnosti je koordinátorkou programu Cagliero.