Skip to main content

Vychází první číslo Salesiánského magazínu 2021

By 23. 2. 2021Magazín, Novinky, Top

První číslo Salesiánského magazínu 2021 je na cestě do vašich schránek a v něm nová témata, na která se v tomto roce zaměříme.

Pokud vám náš zpravodaj nechodí, ale rádi byste ho poštou dostávali, přihlaste se k odběru na stránce Magazín. Tam také najdete aktuální číslo v elektronické podobě, archiv starších čísel, kontakt na redakci a výzvu k tomu, abyste se s námi podíleli na tvorbě obsahu.

Témata pro rok 2021

Salesiáni studenti – V tomto roce se na stránkách Salesiánského magazínu můžete seznámit s mladými salesiány, kteří studují a připravují se na naplnění svého povolání. Kdo jsou, čím žijí a jak si představují svou salesiánskou budoucnost? Na začátek jsme oslovili všech sedm salesiánských studentů a položili jim otázku, která byla hlavním tématem 28. generální kapituly: Jaký by měl být salesián pro dnešní mladé lidi?

Hádanky Dona Foresty – Nová rubrika nabízí šanci k provětrání mozkových závitů po salesiánském způsobu. Napadlo nás, že do magazínu zařadíme něco, čím byste se mohli odreagovat. Don Foresta je fiktivní salesián, který vás provede salesiánským světem a ukáže vám ho nevšedním způsobem.

Reportáže z periferie – Salesiánskému povolání je vlastní starat se o mládež, obzvláště o tu nejchudší, znevýhodněnou, sociálně vylučovanou… V naší české provincii je několik salesiánských projektů, které se věnují především těmto mladým a my vám je chceme v průběhu roku představit prostřednictvím reportáží. Začínáme textem Dům, kde se na děti nekřičí, ve kterém se dozvíte o pestrých sociálních a pedagogických programech Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích, které je druhým domovem pro několik set místních dětí a mladých lidí, převážně Romů.

V aktuálním čísle si dále můžete přečíst v rubrice sester salesiánek (FMA), jak se jejich škola v Praze-Karlíně potýká s epidemiologickými omezeními, jak se ujal nový učební obor Ošetřovatel a čím bude chystaný obor Pečovatel jiný. Od studentů stále častěji zaznívá otázka: Kdy už půjdeme do školy?

Salesiáni spolupracovníci (ASC) nás prostřednictvím rozhovoru seznamují s Helenkou a Zdeňkem Mrázkovými z Prahy-Ďáblic. Mluví o svém povolání Přinášet salesiánského ducha všude, kam byli povoláni.

Obohacující čtení přeje

redakce Salesiánského magazínu