Skip to main content

Stěhujeme se, abychom k sobě měli blíž

By 5. 9. 2021Magazín, Novinky, Top

4/2021 UDÁLOST

Salesiáni v Pardubicích prodávají větší část z komplexu budov, o který se starají od roku 1990. Tamní salesiánské dílo se bude stěhovat do jednoho domu a dlouhodobě se do něj bude investovat. Budovy kupuje církevní ZŠ Noe (jejímž zřizovatelem je Církev bratrská), která je zde už deset let v nájmu. Je to další krok k prohloubení ekumenické spolupráce věnované dětem a mladým.

Už v roce 1940 postavili salesiáni v Pardubicích dům komunity s kaplí, ale další plánované etapy stavby velkého areálu s kostelem nestihli kvůli druhé světové válce a pozdější komunistické totalitě, kdy byli donuceni z místa odejít. V následujících čtyřiceti letech se areál výrazně rozrostl a v roce 1990 salesiáni dostali zpět velký komplex budov a sportovišť v zanedbaném stavu.

Tamní dílo za posledních třicet let pořádně vyrostlo. Jeho páteří je komunita salesiánů a o ni se opírá společenství věřících kolem filiálního kostela sv. Václava, Salesiánský klub mládeže a Centrum Don Bosco (sociální služba doprovázení mladých z dětských domovů). Ale ani tak salesiáni neměli pro všechny budovy využití, chyběly jim personální a finanční kapacity, a tak do areálu pozvali církevní ZŠ Noe, se kterou sdílejí poslání věnovat se mladým. „Je to báječná příležitost spolupracovat na práci s mládeží s další křesťanskou denominací, vzájemně se doplňovat v našich aktivitách a ukázat místním, že křesťané v Pardubicích dělají dobrou věc. My se dětem věnujeme dopoledne a salesiáni pro ně mají své aktivity odpoledne. Řada našich žáků chodí od začátku do salesiánských kroužků,“ oceňuje ředitelka školy Lenka Macháčková. Školní rok zahajuje škola s místním salesiánským dílem při společné bohoslužbě a někteří zaměstnanci a žáci chodí pravidelně k salesiánům do kostela. 

Na kapitule v roce 2016 salesiáni rozhodli, že se zbaví břemene velkého areálu. Několik budov prodají ZŠ Noe, se kterou úspěšně spolupracují a své tamní dílo sestěhují do jedné budovy, kterou postavili ve 40. letech. Ekonom české salesiánské provincie Michal Svoboda vysvětluje, jaké jsou další plány: „Veškeré finanční zdroje získané z prodeje půjdou na opravu budovy, ve které zůstane komunita s místními pastoračními díly. Po třiceti letech užívání potřebuje budova generální opravu, jak instalací, tak přizpůsobení se tamnímu provozu, aby se v ní lépe žilo a pracovalo. Klíčovou změnou k dobrému bude bezbariérovost zajištěná výtahem a recepcí. Zásadní architektonickou změnou projde venkovní část areálu, kde vyroste moderní parková zeleň, odpočinková místa, sportovní areál se dvěma hřišti, dětský areál atd. Zatím je to ale ve fázi diskusí nad projektem a vzhledem k nákladnosti je otázka, jestli to všechno zvládneme v první etapě oprav.“ 

Jedním z benefitů celého procesu je zpřehlednění areálu a zlepšení možností spolupráce mezi jednotlivými díly. Salesiáni chtějí sdílet ve společné budově prostory a navzájem si pomáhat. Recepce a opravené chodby umožní lepší orientaci v objektu a rozlišení jednotlivých projektů. „Tím, že se sestěhujeme do jednoho domu, k sobě budeme mít blíž nejen prostorově, ale i programově a lidsky. Myslím, že nás to ještě víc přiblíží a přispěje to k dalšímu provázání jednotlivých částí místního díla,“ slibuje si od celého procesu Aleš Kalina, ředitel Centra Don Bosco. Také jednotlivé části ZŠ Noe se sestěhují do vlastních stavebně oddělených prostor, do kterých chtějí investovat. Nadále zůstane zachovaná možnost spolupráce a škola je například připravená poskytovat salesiánům pro jejich aktivity moderní odborné učebny, nebo využívat venkovní prostory pro neformální setkávání, u kterého mohou vznikat nové nápady.

Na prodeji části areálu salesiáni pracují už pět let. Komplex budov nejdříve musí stavebně rozdělit, samostatně je připojit k sítím, zajistit jejich vytápění a požární řešení. U prodávaných budov nyní roste nová schodišťová věž s výtahem a pokud vše půjde dobře, budou začátkem roku 2022 zkolaudovány jako samostatný objekt připravený k prodeji. Poté se celé tamní salesiánské dílo přesune do náhradních prostor, aby na začátku školního roku 2022/23 mohla začít plánovaná rekonstrukce salesiánského domu.

Jan Kvapil