Skip to main content

Portál reviduje vlastní kořeny

6/2023 ROZHOVOR

V roce 1990 se parta nadšenců kolem křesťanského časopisu Anno Domini rozhodla začít vydávat knihy. Vzniklo nakladatelství Portál, jehož vlastníkem je Salesiánská provincie Praha. Navázalo na samizdatovou činnost v oblasti křesťanské literatury, ale později se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství v oblasti pedagogiky a psychologie. O tom, jaké to je vydávat knihy v roce 2023, jsme si povídali s šéfredaktorem Martinem Bedřichem.

Poslední tři čtyři roky byly pro nakladatele docela turbulentní: covid, Putin, zdražování všeho možného. Jak jste ten čas přestáli?

Situace je v posledních letech opravdu náročná, v mnoha ohledech dokonce nesrovnatelně s minulými obtížnými obdobími. Negativní vlivy se totiž podepisují dvakrát – sami pociťujeme enormní zvyšování nákladů, což se ale projevuje i tím, že lidé nakupují podstatně méně knih. Přitom úroveň a kvalitu udržujeme stále stejné, spíše je zvyšujeme a neustále hledáme nové možnosti a cesty, aby byly naše knihy lepší. Někdy je to trochu sisyfovské až frustrující. Rozhodně nejsme na konci nějakého náročného období, to stále trvá. Jsme rádi za věrné čtenáře, kteří navzdory situaci knihy neopustili. Asi vědí, že právě v nich je skrytá skutečná a dlouho trvající hodnota.

Šéfredaktor a jednatel Portálu Martin Bedřich

Co vás nakladatelsky drží, co v poslední době zazářilo, a co je naopak v útlumu?

Každá krize by měla vést k revizi vlastních kořenů, jádra, ze kterého vše vychází. U nás se jednoznačně potvrzuje, že těžiště naší práce leží v kvalitní odborné literatuře. Zde pociťujeme výkyv nejméně, jsme v této části produkce nejlépe propojeni s našimi čtenáři. Je to zároveň nejlepší potvrzení toho, čeho se máme držet, kde je naše místo. Jinak toto období pochopitelně dobře nasvěcuje oblasti, které lidé považují za zbytné, kde šetří apod. Nárůst prodeje knih o úzkostech, vtíravých myšlenkách, poruchách chování zase ukazuje, čím společnost aktuálně nejvíc trpí. Můžeme prostřednictvím komunikace se zákazníky nabízet i docela zajímavá sociologická data.

Ve kterém segmentu se objevují noví čtenáři, nebo lépe: objevují se vůbec?

Nějaké nové oblasti se asi jen tak neobjevují. Spíše to souvisí s mou předchozí odpovědí. Mladá generace je už zvyklejší vnímat své duševní zdraví, stará se o ně, vyhledává k tomu podpůrné knihy. To pozorujeme. Zajímavě se rozvíjí i trh s audioknihami, dokázali jsme s našimi odbornějšími a seberozvojovými tématy vstoupit do audio světa, kde můžeme oslovit lidi, kteří mají k tištěným knihám z mnoha důvodů daleko.

Hodně se mluví o umělé inteligenci. Souvisí tento trend nějak s vydáváním knih? Chystáte se vydat nějakou knihu, kterou by napsal třeba Chat GPT? Nebo by ji ilustroval robot? A komu by se platila autorská práva?

Je to určitě zcela zásadní téma nejbližší budoucnosti. Myslím, že AI bude už brzy psát mnoho knih z oblasti spotřební romantiky, jednoduchých detektivek, průvodců, manuálů. V našem odborném světě se toho ale zatím nebojím. Testujeme trochu možnosti automatických překladů, ale výsledky nejsou zdaleka tak kvalitní, jak bychom potřebovali. A co se výtvarné stránky týče, do některých zahraničních licenčních smluv už proniklo, že např. obálku nesmí navrhnout umělá inteligence. Je to tedy oblast, která se nejen velmi dynamicky rozvíjí, ale bude se také velmi rychle i legislativně a jinak regulovat.

Ke 30. narozeninám Portál dostal nový sklad knih.

Čtenáře Salesiánského magazínu zajímá spirituální literatura. Co chystáte a co už je na trhu?

Oblast spirituality nyní zvláštním způsobem kolísá. Myslím, že i zde pociťujeme odklon větší skupiny lidí od klasických „náboženských knih“, tak jak se odklánějí od klasických konfesí. Výjimkou jsou knihy výrazných domácích autorů, kteří oslovují svou osobností, charizmatem, autentičností. Naposled takto velmi zaujala kniha Petra Beneše Vzhůru srdce. V příštím roce chystáme novou knihu Ládi Heryána nebo rozhovor s výrazným knězem, bývalým disidentem Josefem Kordíkem. Další oblastí, které se více věnujeme, je propojení spirituality a seberozvoje, všímavosti, relaxace, jak je známe z psychologické oblasti např. v trénincích mindfulness. Nejde nám o laciné spojování, ale o hledání skutečných společných základů. Velmi se to osvědčilo například u knihy Modlitba, která mi změnila život o ignaciánském examenu. Ukazuje se, jak je tradiční křesťanská spiritualita blízká principům, které objevuje i současný sekulární svět (všímavost, pozornost k přítomnému okamžiku, reflexe emocí, celostní vnímání sebe).

Občas se vůči nakladatelování objevuje výhrada, že vydávat množství papírových knih zatěžuje životní prostředí. Přemýšlíte také tímhle směrem?

Myslím, že na škále neekologičnosti je mnoho oborů daleko před námi. V každé oblasti by v dnešní době mělo být samozřejmé myslet udržitelně, pro nás je asi klíčové to, že nevyrábíme zbytečné knihy. Jsem přesvědčen, že současnou ekologickou krizi mají možnost vyřešit jen rozumní, vzdělaní, vnímaví, ohleduplní, hodnotově ukotvení lidé s jasnou pozitivní vizí – a přesně takové lidi se snažíme našimi knihami formovat. Proto bych v tom dál bez výčitek pokračoval.

Sloupcový graf vydaných knih naživo (1990-2009)

A co méně viditelná součást veřejného působení Portálu. Jak si stojí vaše časopisy a semináře?

Náš vlajkový časopis Psychologie dnes se stále jasněji etabluje jako místo chytrých, poučených, a přesto čtivých textů rozšiřujících povědomí o psychologických a terapeutických tématech mezi laickou i odbornější veřejností. V současné záplavě povrchního a bulvárního psaní o duševním zdraví je to v tištěné podobě skutečně skoro jediná alternativa. A myslím, že si to čtenáři stále více uvědomují a pozitivně to hodnotí. Ve svých oblastech to platí i o našich dalších časopisech, školkovém Informatoriu 3–8 a Rodině a škole. Co se pedagogických seminářů týče, zájem o ně přetrvává navzdory různým legislativním a jiným nejasnostem, které momentálně trochu komplikují život v mateřských školách. I zde věříme tomu, že až se situace uklidní, všichni opět ocení, že kvalita, kterou nabízíme, neupadá, ale naše služby i v této oblasti vzdělávání zůstávají stabilně k dispozici.

Za salesiány přejeme Portálu úspěšný nakladatelský podzim a zimu a požehnané Vánoce!

Zdeněk Jančařík, SDB

Foto: archiv Nakladatelství Portál